Holkki

Holkki är HSFs nyhetsbrev som publiceras två gånger om året. Nyhetsbreven innehåller ett antal artiklar som berättar om historia, studiehistoria eller arbetsliv. Publikationsspråk för tidningen är finska.

Alla publicerade tidskrifter är läsbara i digitalt format. Du kan läsa denna bipacksedel via den här länken!