Palaa kohteeseen Yksityinen: Menneet kaudet

Kausi 2013-2014

HOL logo läpinäkyvänäLiiton puheenjohtajakaupunkina toimi kaudella 2013 – 2014 Jyväskylä, jota hallituksessa edusti Jyväskylän Tosineesta valitut puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja. Kuluvalla kaudella liitto pyrki luomaan toimintaansa uusia sisältöjä ja käytänteitä, joilla edistettäisiin liiton asemaa ja imagoa historian opiskelijoiden välisenä aktiivisena foorumina ja edunajajana. Erityistä huomiota kiinnitettiin jatkuvuutta edistäviin toimintamuotoihin, jotta virkistynyt toiminta kyetään pitämään myös tulevaisuudessa yllä. Hol järjesti myös perinteiseen tapaansa kaksi seminaaria historian opiskelijoille, jotka pidettiin 16.11. Helsingissä ja 1.3. Jyväskylässä.

Kaudella tapahtunutta:

  • Hol päätti vuosikokouksessaan 24.2.2013 ottaa SYL:n johtamana kantaa opintotukikeskusteluun.
  • Yhteistyö liiton vanhan kumppanin eli Akavan Erityisalojen kanssa aloitettiin jälleen
  • Hallitus uudisti työvaliokuntansa johdolla Hol ry:n verkkosivut, jotka lanseerattiin 3.6.
  • Hallituksen museoprojekti saatiin kesän lopussa päätökseen, jonka tuloksena liitolla on useita uusia yhteistyömuseoita
  • Liiton nykyisten kannatusjäsenten lukumäärä onnistuttiin nelinkertaistamaan
  • Helsingissä järjestettiin liiton syysseminaari 16.11.13
  • Hallitus etsi liitolle uusia yhteistyökumppaneita etenkin yritysten joukosta
  • Hallitus aloitti liiton kunniakirjojen jakamiskäytännön ansioituneille opiskelijoille
  • Hol ry:stä luotiin artikkeli wikipediaan
  • Kausi päätettiin Jyväskylässä järjestetyssä kevätseminaarissa 1.3.14.

Kauden keskeiset dokumentit:

Toimintasuunnitelma kaudelle 2013

Hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja 19.3.13

Hallituksen toisen kokouksen pöytäkirja 8.6.13

Hallituksen kolmannen kokouksen pöytäkirja 30.7.13

Hallituksen neljännen kokouksen pöytäkirja 22.9.13

Hallituksen viidennen kokouksen pöytäkirja 17.11.13

Hallituksen kuudennen kokouksen pöytäkirja 30.1.14