Författarens inlägg

Ordförandes hälsning 2023

Hej! Den cirkulerande ordförandeposten i Historiestuderandenas Förbund har det här året fallit – dock planerat – på Patina. Föreningen för historierstuderandena i Tammerfors firar det här året dess 60-åriga historia. Efter coronaåren finns det antagligen större orsak att fira årsfester. Ämnesföreningarna existerar fortfarande, och är (förhoppningsvis) en central del av historiestuderandenas integration till det sociala …

Fortsätt läsa

Ordförandes hälsning 2022

Hälsningar från årets ordförande stad Joensuu och från den 52-åring Varnitsa r.f. som tar hand om ordföringen under året 2022! Epidemiläget påverkar fortfarande verksamheten i både ämnesföreningar och HSF. Förra hösten fick vi fira höstseminarium närvarandei Joensuu och jag hoppas att vi skulle kunna göra det samma med vårseminariumsom ordnas i Uleåborg. För mig var …

Fortsätt läsa