Holkki

Holkki är en förlagstidning som publicerar två gånger om året, inklusive artiklar om historia. Publikationsspråk för tidningen är finska. Alla tidskrifter är läsbara i digitalt format under den här länken!