Ordförandes hälsning 2023

Hej! Den cirkulerande ordförandeposten i Historiestuderandenas Förbund har det här året fallit – dock planerat – på Patina. Föreningen för historierstuderandena i Tammerfors firar det här året dess 60-åriga historia. Efter coronaåren finns det antagligen större orsak att fira årsfester. Ämnesföreningarna existerar fortfarande, och är (förhoppningsvis) en central del av historiestuderandenas integration till det sociala livet på diverse universitet. För många kan kontakten med den egna ämnesföreningen samt Förbundet ha blivit sämre, ifall studierna påbörjades under coronarestriktionerna.

Även HSF:s verksamhet har åter normaliserats först under det senaste läsåret som en direkt följd av pandemin. Seminarier har ordnats live redan tre gånger, vilket verkligen är strålande. Det står dock klart att den elektroniska kommunikationen har utvecklats till en stor del av ämnesföreningarnas- samt Förbundets verksamhet. Senast i enlighet med corona har exempelvis också mötesrutinerna förändrats: i flera ämnesföreningar finns en möjlighet till att delta i diverse möten på distans. Denna möjlighet kommer sannolikt att bevaras också i framtiden samt i Historiestuderandenas Förbund.

Tillgänglighet och kommunikation över flera kanaler är dessutom centrala tyngdpunkter i vår verksamhet, vilket HSF:s nya styrelse vill framhäva under det påbörjade verksamhetsåret.

Tillgänglighet och kommunikation över flera kanaler är dessutom centrala tyngdpunkter i vår verksamhet, vilket HSF:s nya styrelse vill framhäva under det påbörjade verksamhetsåret. Vi hade möjlighet till att omorganisera vårt gäng redan i slutet av januari, och som vår första uppgift valde vi, vad vi tror att är den första ansvariga för HSF:s nätsida! Den för några år sedan återaktiverade HSF-bloggen kommer därutöver i fortsättningen få uppdaterat innehåll så ofta och regelbundet som möjligt. Information till medlemmarna kommer att utdelas aktivare även via andra sociala medier, i hopp om att Förbundet för historestuderandena verkar mindre som ett avlägset vaxkabinett (ifall någon av studerandena upplever situationen så!), utan som en verkligen lättillgänglig samt funktionerande institution vid sidan av den egna ämnesföreningen. 

Jag uppmanar er till att fatta tag i era mailprogram med fjäderpennorna (fingrarna är också tillåtna, de torde vara mer praktiska) rykande, ifall ni kommer på antingen ros eller ris, speciellt gällande utvecklingsförslag angående Förbundets verksamhet. Vi bör ytterligare i år komma ihåg att använda oss av de fantastiska museiförmånerna, vilka man kan få om man visar sitt HSF-klistermärke. Vi ses senast under vårseminariet!

För att avrunda, vill jag ännu tacka den tidigare styrelsen för ett väl utfört jobb, goda seminarier och (ryktesvis) en bra kryssning!

Riina Korteneva, ordförande för Historiestuderandenas Förbund r.f.

pj [at] hol.fi

(Fri översättning av originalet)

Ordförandes hälsning 2022

Hälsningar från årets ordförande stad Joensuu och från den 52-åring Varnitsa r.f. som tar hand om ordföringen under året 2022!

Epidemiläget påverkar fortfarande verksamheten i både ämnesföreningar och HSF. Förra hösten fick vi fira höstseminarium närvarandei Joensuu och jag hoppas att vi skulle kunna göra det samma med vårseminariumsom ordnas i Uleåborg. För mig var höstseminarium den första HSF evenemang som jag fick delta i.

Under de senaste åren har HSF styrelsens största mål varit att förbättra sin synlighet i ämnesföreningar och detta års styrelse ska fortsätta på samma linje.

Under de senaste åren har HSF styrelsens största mål varit att förbättra sin synlighet i ämnesföreningar och detta års styrelse ska fortsätta på samma linje. På grund av korona har verksamheten ordnats mestadels via zoom och det kan vara en orsak till att HSF har varit lite obekant och avlägsen. Hoppas att läget skulle så småningom återvända till normal och vi skulle kunna utnyttja våra medlemfördelar i museer också. Och naturligtvis att vi skulle kunna lära känna varandra i seminariet och på kryssningen som HSF ordnar!

Som förut skulle vi gärna höra studenternas åsikter och idéer om hur vi skulle kunna förbättra HSFs synlighet och verksamhetens mångsidighet!

Stor tack till Tiima för sista året och till styrelsen 2021 för hjälpen och tipsen om hur vi får i gång verksamheten för kommande året! Önskar att vi medlemmar i HSF skulle kunna få träffa varandra personligen och inte bara på distans!

Hanna Valtonen, ordförande för Historiestuderandenas Förbund r.f.

Pj [at] hol.fi

(Fri översättning av originalet)