Välkommen till Historiestuderandes förbunds hemsida!

Genom vår hemsida kan du bekanta dig med vår förenings verksamhet och läsa intressanta artiklar inom området. På vår sida hittar du också information om studier av historia vid universitet i Finland samt information om efterstudier.

Ledningsgrupp av förbund ansvarar för alla kontakter i glädjen. Vår detaljerade kontaktinformation finns här!

HSF har också både aktuella medlamar och grantimedlamar.  HSF vill också tackar alla gamla och nuvarande medlamar som har finansierat förbunds arbete! HSFs aktuella grantimedlamar: Martta-Liisa Hietanen, Lappeenranta Marjo Kaartinen, Turku Raimo Kartano, Lappeenranta Tuula Kartano, …

Läs mer