Palaa kohteeseen Hallitustyö

Hallitus kaudella 2019

Holin puheenjohtaja: Hanna Juhola (Tosine ry)

Moikka! Olen Hanna ja Holissa toimin hallituskaudella 2019 puheenjohtajan roolissa. Opiskelen viidettä vuotta Jyväskylän yliopistossa, opintosuuntana yleinen historia. Historian lisäksi olen ehtinyt opiskella yhteiskuntatieteitä, sukupuolentutkimusta ja taidehistoriaa. Myös kiinnostuksen kohteeni historiasta liittyy näihin teemoihin, erityisesti sukupuolihistoria on lähellä sydäntäni.

Holin toiminta inspiroi minua etenkin sen valtakunnallisuuden vuoksi, on mukava päästä tapaamaan historian opiskelijoita ympäri Suomea, ja nähdä muiden kaupunkien opiskelijakulttuuria lähempää.

Yhteystiedot: pj [at] hol.fi  tai hanna.s.juhola [at] student.jyu.fi


Holin varapuheenjohtaja: Sander Kööbi (Kronos ry)

Moi! Olen Sander, Kronos ry:n Hol- ja suhdevastaava ja siten kyseisen ainejärjestön edustaja Holin hallituksessa. Aivan yllättäen huomaan olevani myös Holin varapuheenjohtajan tehtävissä. Olen kolmannen vuoden opiskelija ja olen jo aiemmin ehtinyt toimia Kronoksen lehden, Kronikan päätoimittajana.

Holin tapahtumissa olen ennen tämän roolin vastaanottamista ehtinyt olla mukana varsin vähän, mutta niistä joissa olen ollut mukana olen pitänyt varsin paljon. Kronoksen hallituksen jäsenenä katson tehtäväkseni edistää kronoslaisten osallistumista Holin toimintaan. Holin varapuheenjohtajana taas pyrin parhaani tukemaan puheenjohtajaa ja muuta hallitusta Holin toiminnan kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Yhteystiedot: sander.koobi [at] helsinki.fi


Holin sihteeri & tiedottaja: Henna Harju (Tosine ry)

Hei! Olen Henna ja toimin kaudella 2019 Holissa sihteerinä ja tiedottajana. Opiskelen Jyväskylässä kuudetta vuotta Suomen historiaa. Sivuaineina on tullut luettua kaikenlaista museologiasta valtio-oppiin. Teen tällä hetkellä graduani sukupuoliroolikeskustelusta 1960-1970 -luvuilla. Historiassa minua kiinnostavatkin etenkin yhteiskunnalliset liikkeet ja sukupuolihistoria.

Holissa toimenkuvaani kuuluu pöytäkirjojen kirjoittaminen sekä tiedottaminen, niin järjestön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Lähdin Holin toimintaan mukaan, koska halusin tutustua muidenkin kaupunkien historianopiskelijoihin ja saada uusia kokemuksia!

Yhteystiedot: tiedottaja [at ] hol.fi tai henna.p.harju [at] student.jyu.fi


Holin taloudenhoitaja: Topi Taipale (Tosine ry)

Hei! Olen Topi ja toimin Holin taloudenhoitajana hallituskaudella 2019. Opiskelen kolmatta vuotta historiaa Jyväskylässä, mutta olen alunperin kotoisin Lemiltä Etelä-Karjalasta. Holin taloudenhoitajan pestin lisäksi minulla on hoidettavana Tosine ry:n yritysyhteistyövastaavan pesti hallituskaudella 2019. Kiinnostuin ainejärjestötoiminnasta siitä saatavan arvokkaan kokemuksen vuoksi, ja siksi, että voi tutustua uusiin ihmisiin!

Historia on ylipäänsä kiinnostavaa, mutta olen opinnoissani jonkin verran kallistunut taloushistorian puolelle. Kandidaatin tutkielmassani tutkin sodan vaikutuksia yrityksen johtamiseen Suomessa 1800-luvun alussa. Sivuaineina tarkoitukseni olisi opiskella muun muassa taloustiedettä ja mahdollisesti myös tilastotieteitä.

Yhteystiedot: topi.h.taipale [at] student.jyu.fi


Holin yritysyhteistyövastaava: Juho Kankare (Kritiikki ry)

Hej, olen Juho ja toimin sekä Holin työelämävastaavana että rakkaan ainejärjestöni Kritiikin edustajana hallituskauden 2019. Viisi vuotta sitten aloitin opiskeluni Turussa vailla tietoa tulevasta. Nyt vuosia myöhemmin opinnot pääaineessani Suomen historiassa ja lukuisissa sivuaineissa ovat saaneet vakuutettua tämän tulevan opettajan siitä, että lähes jokainen aihe on tutkimisen tai tutustumisen arvoinen. Omat tutkimusaiheeni ovat kuitenkin rajautuneet käsittelemään rakentamista, sukupuolta, luokkaa, ympäristöä ja vähän kaikkea, joka auttaa meitä hahmottamaan ympärillämme olevaa yhteiskuntaa ja muuttamaan sitä paremmaksi.

Viime vuonna totesin samankaltaisessa esittelyssä lähteneeni mukaan Holin toimintaa edistääkseni historian opiskelijoiden asioita valtakunnallisesti. Tämä tavoite ei ole muuttunut mihinkään ja jatkan ilolla työskentelyä yhteisen hyvän puolesta!  

Yhteystiedot: jujkan [at] utu.fi  


Holin blogivastaava: Marie von Bell (Taso ry)

Opiskelen Helsingin yliopistossa toista vuotta yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa. Aiemmalta koulutukseltani olen journalisti, mutta rakkaus historiaan ja opiskeluun, ei jättänyt rauhaan ja ny olen opintovastaavana Tason hallituksessa. Minua kiinnostaa se, kuinka historian erilaiset tulkinnat näkyvät tavoissa hahmottaa maailmaa tänä päivänä ja kuinka historiamme on ”elävää” myös omassa elämässämme, vaikka sitä ei aina huomaisikaan.

Yhteystiedot: mariem.vonbell [at] gmail.com


Holin hallituksen jäsen: Tapio Aropaltio (Patina ry)

Teremoro Tampereelta. Olen Tapio ja toimin Holissa hallituskauden 2019 Patina ry:n edustajana. Viides opinvuosi historiaa on meneillään. Pääaineen lisäksi on tullut kerättyä sekalainen paletti muita mielenkiinnon kohteita alkaen kasvatustieteistä aina politiikantutkimukseen ja latinaan.

Historian saralla kuvailisin itseäni kaikkiruokaiseksi, mutta jos jokin tällä haavaa kiehtova ilmiö pitää nimetä, se on vaatimattomasti ajattelun historia menneissä nykyisyyksissä. On äärettömän mielenkiintoista tutkia, mitä entisajan ihmiset ovat ajatelleet ja miten he ovat nähneet oman toimijuutensa esimerkiksi maailmanlopun, magian tai perestroikan tapauksissa.

Liitossa parasta on mielestäni sen kyky nivoa eri kaupunkien historianopiskelijoita yhteen. Lisäksi pidän toki kotimaassa matkustamisesta itsessään.

Yhteystiedot: tapio.aropaltio [at] tuni.fi


Holin hallituksen jäsen: Minna Simola (Varnitsa ry) 

Moi! Olen Minna ja olen Varnitsa ry:n edustaja Holin hallituksessa 2019. Toimin ainejärjestössämme järjestövastaavana. Opiskelen viidettä vuotta Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella. Alunperin olen kotoisin Helsingistä. Pääaineenani on yleinen historia, sivuaineissa löytyy taasen kaikenlaista muun muassa ympäristöpolitiikka, maantiede, poliittinen historia, pedagogisia opintoja ja yhteiskuntatieteitä.

Historian kiinnostukseni on erittäin laaja, lähes kaikki historia menee. Kuitenkin nyt painotus olisi jokseenkin kaupunkitutkimuksessa, sillä tulin tutkineeksi kaupungistumista myös omassa kandissani.

Yhteystiedot: minnsim [at[ student.uef.fi


Holin hallituksen jäsen: Aino Ikävalko (Polho ry)

Heissan! Mä olen Aino, syntyjäni kymenlaaksolainen, mutta sitemmin stadilaistunut, yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman opiskelija Helsingin yliopistosta. Tällä hetkellä minulla on meneillään toinen vuosi, joka on tuonut mukanaan uusia kokemuksia ja vastuita. Vuonna 2019 toimin ainejärjestöni Polho ry:n suhde- HOL- ja yhdenvertaisuusvastaavana.
Päädyin opiskelemaan Helsinkiin tähtäimenä pääasiallisesti poliittisen historian opinnot. Historia on luonnollisesti lähellä sydäntäni ja kulkenut mukana läpi elämän. Kiinnostuksen kohteita löytyy laidasta laitaan, aina keskiajasta kylmään sotaan. Tulevaisuudessa haluaisin opinnoissani syventyä erityisesti Saksan historiaan: kansallissosialismiin ja itä-Saksaan.

Yhteystiedot: aino.ikavalko [at] helsinki.fi


Holin hallituksen jäsen: Henrik Tornberg (Tosine ry)

Hei, olen Henrik ja olen Tosine ry:n edustaja vuodelle 2019. Opiskelen historiaa kolmatta vuotta ja Holin hallituksen lisäksi olen Tosineen hallituksessa kulttuuri- ja ekskursiovastaavana.

Teen tällä hetkellä kandia Britannian 1700-luvun lopun käsitehistoriasta!

Yhteystiedot: henrik.t.tornberg [at] student.jyu.fi


Holin hallituksen jäsen: Emmi Bildjuschkin (P-klubi)

Moikka! Olen Emmi ja edustan rakasta ainejärjestöäni P-klubia Holin hallituksessa. Opiskelen toista vuotta poliittista historiaa Turun yliopistossa. Sivuaineina minulla on ehkä aika outo yhdistelmä – nimittäin valtio-oppi, uskontotiede ja kasvatustiede.

Historiassa minua kiinnostavat eniten sodat ja erilaiset kriisit, etenkin mikrohistorian ja ihmisten kokemuksen näkökulmasta. Holin toimintaan lähdin mukaan, koska halusin päästä vaikuttamaan ja tehdä liittoa tunnetummaksi myös omassa ainejärjestössäni.

Yhteystiedot: esbild [at] utu.fi


Holin hallituksen jäsen: Sanni Yli-Ojanperä  (Tiima ry)

Hei! Olen Sanni Yli-Ojanperä, Tiiman edustaja Holissa tänä vuonna. Opiskelen neljättä vuotta historiaa Oulun yliopistossa, mutta älä vain sano että olen oululainen. Moon lapualaanen enkä muuksi muutu.

Historiassa kiinnostaa eniten keskiaika, Pohjoismaat ja kulttuurihistoria.

Yhteystiedot: sanniyliojanpera [at] gmail.com


PS. Seuraa Holia sen somekanavien kautta, niin et koskaa missaa mitään liiton huikeista tapahtumista 😉