Historia oppiaineena

Historiaa oppiaineena tarjoavat seuraavat yliopistot Suomessa:

HELSINGIN YLIOPISTO

Helsingin yliopiston historian koulutusohjelmat:

Suomen ja pohjoismaiden historia
Yleinen historia
Poliittinen historia
Talous- ja sosiaalihistoria


ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Itä-Suomen yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia, jonka suuntautumisvaihtoehtoina:
Suomen historia
Yleinen historia


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Jyväskylän yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia, jonka suuntautumisvaihtoehtoina:
Suomen historia
Yleinen historia
Taloushistoria


OULUN YLIOPISTO

Oulun yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia


TAMPEREEN YLIOPISTO

Tampereen yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia


TURUN YLIOPISTO

Turun yliopiston historian koulutusohjelmat:

Kulttuurihistoria

Suomen historia

Yleinen historia

                     Poliittinen historia ja valtio-oppi


ÅBO AKADEMI

 

Åbo Akademin historian koulutusohjelmat:

Historia

Åbo Akademi

Allmän historia och nordisk historia Historieämnet vid Åbo Akademi består av två inriktningar, allmän historia (professor Holger Weiss) och nordisk historia (professor Nils Erik Villstrand). Totalt arbetar runt 20 personer med forskning, undervisning och administration inom historieämnet Historikerna finns i flyglarna D och E på första våningen i Arken (Fabriksgatan 2, Åbo). Byggnaden, uppförd 1914, …

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa historiaa voi opiskella sekä humanistisessa että valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Humanistisen tiedekunnan puolella voi opiskella pääaineena: Yleistä historiaa Suomen ja Pohjoismaiden historiaa Historiaa ruotsin kielellä Valtiotieteellisen tiedekunnan puolella taas voi opiskella pääaineena: Talous- ja sosiaalihistoriaa Poliittista historiaa Yleinen historia Yleisen historian tutkimuksen painopistealueita ovat länsimainen aatehistoria ja poliittisen kulttuurin historia. Aatehistoria kattaa intellektuaalisen toiminnan tutkimuksen …

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella voi opiskella pääaineena: Suomen historiaa Yleistä historiaa Maisterin tutkinnon voi suorittaa kokonaan englanniksi Border Crossings: Global and Local Societies in Transition ja Environment, Natural Resources and Climate Change -maisteriohjelmissa. Laitos koordinoi monitieteistä, kansainvälistä Karelia, Russia and the Baltia Area -ohjelmaa sekä seuraavia sivuainekokonaisuuksia: aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus, arkistoalan opinnot, arkeologian …

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän Yliopistossa historiaa opetetaan Historian ja etnologian laitoksella eli Helassa. Helassa voit lukea pääaineenasi: Suomen historiaa Yleistä historiaa Taloushistoriaa Voit myös tehdä alemman korkeakoulututkinnon jälkeen maisteritutkinnon arkistonhallinnan maisteriohjelmassa. Helassa on mahdollista suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot historian ja etnologian pääoppiaineissa. Laitos tarjoaa monipuolisen, analyyttisyyttä ja tiedon kriittistä arviointia painottavan koulutuksen, joka mahdollistaa perinteisen opettajan …

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa historiaa tieteenalana on voinut opiskella vuodesta 1966 lähtien. Historian oppiaine kuuluu yhdessä aate-ja oppihistorian kanssa historiatieteiden ryhmään. Suomessa aate- ja oppihistoriaa voi pääaineena opiskella vain Oulun yliopistossa. Pääaineita ovat siis: Historia Aate- ja oppihistoria Sivuaineina historiatieteissä ovat antiikin kielet ja kulttuuri, elämänkatsomustieto, filosofia, Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot, Japani-opinnot, taidehistoria, tulevaisuudentutkimus ja yhteiskuntaoppi. Historian …

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistolla voi yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opiskella pääaineena: Historiaa Historian oppiaineessa tavoitteena on kriittisen historiallisen ajattelun oppiminen. Paras työkalu tähän onkin historiallisen tutkimuksen harjoitteleminen ja lopulta itsenäinen harjoittaminen. Historian oppiaineessa tutkimuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma, jossa painotetaan historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia sekä kriittisyyttä suhteessa nykypäivään. Muuttaaksemme maailmaa, meidän tulee ymmärtää sitä. Historiantutkimusta harjoitellaan temaattisen opetuksen puitteissa; opetus alkaa …

Turun yliopisto

Turun yliopistossa voi opiskella Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella pääaineena: Kulttuurihistoriaa Yleistä historiaa Suomen historiaa   Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa voi taas opiskella pääaineena: Poliittista historiaa Kulttuurihistoria Kulttuurihistoriaa voi opiskella pääaineena ainoastaan Suomen Turussa. Kulttuurihistorian tutkimuksen vahvuusalueita ovat tutkittavan aikakauden suhteen keskiaika ja uuden ajan alku sekä ajanjakso 1800-luvun lopulta nykypäivään. Temaattisia vahvuusalueita ovat populaari- ja …