Historia oppiaineena

Historiaa oppiaineena tarjoavat seuraavat yliopistot Suomessa:

HELSINGIN YLIOPISTO

Helsingin yliopiston historian koulutusohjelmat:

Yleinen historia

Poliittinen historia

Talous- ja sosiaalihistoria


ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Itä-Suomen yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia, jonka suuntautumisvaihtoehtoina:
Suomen historia
Yleinen historia


JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Jyväskylän yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia, jonka suuntautumisvaihtoehtoina:
Suomen historia
Yleinen historia
Taloushistoria


OULUN YLIOPISTO

Oulun yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia ja tieteiden ja aatteiden historia


 

TAMPEREEN YLIOPISTO

Tampereen yliopiston historian koulutusohjelmat:

Historia


TURUN YLIOPISTO

Turun yliopiston historian koulutusohjelmat:

Kulttuurihistoria

Suomen historia

Euroopan ja maailman historia

Poliittinen historia ja valtio-oppi


ÅBO AKADEMI

 

Åbo Akademin historian koulutusohjelmat:

Historia