Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Itä-Suomen yliopisto

MetriaItä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitoksella voi opiskella pääaineena:

  • Suomen historiaa
  • Yleistä historiaa

Maisterin tutkinnon voi suorittaa kokonaan englanniksi Border Crossings: Global and Local Societies in Transition ja Environment, Natural Resources and Climate Change -maisteriohjelmissa. Laitos koordinoi monitieteistä, kansainvälistä Karelia, Russia and the Baltia Area -ohjelmaa sekä seuraavia sivuainekokonaisuuksia: aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus, arkistoalan opinnot, arkeologian perusopinnot ja Venäjä- ja rajatutkimuksen opinnot.

Historian tutkimus painottuu eurooppalaisen yhteiskuntakehityksen ja kulttuurin sekä luonnonresurssien käytön tarkasteluun aina Jäämeren rannoilta Itämerelle. Keskeisiä historiallisen tutkimuksen osaamisen alueitamme ovat:

  • rajat ja raja-alueet
  • eurooppalainen valtionmuodostus
  • koulutuksen historia
  • terveys ja hyvinvointi

Laitoksella käy vuosittain useita vierailevia luennoijia pitämässä opintojaksoja omista erikoisalueistaan. Syventävissä opinnoissa on valittavissa useita eri opintokokonaisuuksia, kuten esimerkiksi liikuntahistoriaa, Afrikan historiaa, sotahistoriaa ja Neuvostoliiton historiaa.

Lisätietoa: Historia- ja maantieteiden laitos