Palaa kohteeseen Holin jäsenedut

Jäsenedut jäsenjärjestöille

Hol haluaa kannustaa jäsenjärjestöjä pitämään yhteyttä ja tutustumaan toisiinsa myös seminaarien ulkopuolella. Jäsenjärjestöjen välisen monipuolisemman yhteydenpidon lisäämiseksi jäsenjärjestöjen on mahdollista hakea tapahtuma-avustusta kahden tai useamman jäsenjärjestön välisen tapahtuman järjestämiseen.

Mikä avustus?

Holin hallitus myöntää avustusta kahden tai useamman jäsenjärjestön väliseen yhteiseen toimintaan. Tasapuolisuuden nimissä tukea hakevien jäsenjärjestöjen on oltava eri kaupungeista.

Yhteinen toiminta voi tarkoittaa esimerkiksi jäsenjärjestöjen vierailuja toistensa luona, yhteisiä illanviettoja tai ekskursioita, hallitustenvälisiä tapaamisia tai jäsenjärjestöjen edustajien vuosijuhlavierailuja.

Avustusta voi hakea esimerkiksi matkakuluihin tai järjestämiskuluihin. Yhteen tapahtumaan avustusta voi saada maksimissaan 200 euroa.

Tuen myöntämisestä ja lopullisesta määrästä päättää Holin hallitus tapauskohtaisesti hakemuksen perusteella.

Miten tukea haetaan?

Jäsenjärjestöt voivat hakea Holin avustusta kahden tai useamman jäsenjärjestön yhteiseen toimintaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan Holin hallitukselle.

Hakemuksessa on oltava:

–          Suunnitelma miten ja milloin avustus on tarkoitus käyttää

–          Haettava summa ja tarkka laskelma kuluista

–          Perustelut miten avustus lisäisi jäsenjärjestöjen välistä vuorovaikutusta

ryhmäkuva