Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Åbo Akademi

Allmän historia och nordisk historia

Historieämnet vid Åbo Akademi består av två inriktningar, allmän historia (professor Holger Weiss) och nordisk historia (professor Nils Erik Villstrand). Totalt arbetar runt 20 personer med forskning, undervisning och administration inom historieämnet Historikerna finns i flyglarna D och E på första våningen i Arken (Fabriksgatan 2, Åbo). Byggnaden, uppförd 1914, har ursprungligen hört till en järnindustri från 1800-talet, men inhyser nu historiker, etnologer, religionsvetare, konsthistoriker, musikvetare och folklorister.

Vid Åbo Akademis historieämne kan man antingen välja allmän eller nordisk historia som huvudämne. Grund- och ämnesstudierna är gemensamma för samtliga studerande. Valet av antingen allmän eller nordisk historia bör ske innan fördjupade studierna inleds, det vill säga inför det fjärde studieåret. Historiestudierna följer två olika inriktningsalternativ. Man kan bedriva studier i syfte att uppnå forskarkompetens eller för att kunna verka inom yrkesområden relaterade till historia, såsom exempelvis arkiv och muséer. För dem som väljer att bli ämneslärare i historia finns en specialkomponerad helhet, där studier i samhällsvetenskap och pedagogik ingår. Vi bedriver även studentutbyte med ett antal universitet i de nordiska länderna och övriga Europa, inom ramen för Nordplus och Erasmus-programmen. Studenterna representeras av ämnesföreningen Kleio.