Palaa kohteeseen Hallitustyö

Työskentely Hol-aktiiviina

Mitä hallituksen jäsenet tekevät?

Liiton hallituksen jäsenenä eli Hol-vastaavana edustat omaa ainejärjestöäsi ja käytät sen äänivaltaa liiton hallituksessa. Jokainen kausi liitossa on jonkin verran erilainen riippuen siitä, mitä tavoitteita hallitus on itselleen asettunut. Hallituksen jäsenenä osallistut liittoa ja sen toimintaa kehittäviin projekteihin omien kykyjesi mukaan. Tavoitteenasi on myös tehdä liittoa tunnetuksi oman kaupunkisi opiskelijoille parhaaksi katsomallasi tavalla. Hallitustyöhön kuuluu etenkin ajatustenvaihto ja rakentava keskustelu, jota hallituksen jäsenet käyvät yleensä sähköpostitse ja sosiaalista mediaa hyödyntäen sekä tilaisuuden tullen tietenkin myös kasvotusten. Apuna työssäsi ovat edeltäjäsi antama ohjeistus ja tuki. Tarvittaessa saat lisätietoa ja tukea työhösi myös liiton puheenjohtajalta.

Hol-vastaavana olet avainasemassa etenkin tiedonvälittäjinä liiton ja jäsenjärjestöjen välillä. Työhösi kuuluu myös yhden blogitekstin tuottaminen tai hankkiminen sekä aika ajoin liiton toiminnan mainostus sosiaalisessa mediassa. Kenties tärkeimpänä vastuunasi on Hol-seminaarien mainostaminen ja opiskelijatoveriesi houkutteleminen mukaan seminaarimatkoille. Useat Hol-vastaavat ovat niittäneet myös mainetta oivina kimppakyytien järjestäjinä, sillä ainejärjestöillä on tapana korvata edustajansa matkakulut liiton seminaareihin.

Syksyisin sinun tulee ilmoittaa Holin taloudenhoitajalle oppiaineesi sisäänottomäärä, sillä sen perusteella määrittyy ainejärjestösi jäsenmaksun suuruus. Parhaiten sisäänotettujen opiskelijoiden määrän saat selville yliopistosi yliopistopalveluista. Lisäksi vastuullasi on kertoa liitosta uusille opiskelijoille sekä jakaa heille Hol-tarrat opiskelijakortteihin.

Hol-vastaavana huolehdit myös liiton seminaarien järjestämisen organisoimisesta ja edistymisestä, silloin kuin järjestämisvastuu osuu kaupunkisi kohdalle. Usein juuri Hol-vastaava johtaa järjestäjäkaupungista koottua työryhmää, joka päättää seminaarien aiheen, sisällön ja käytännön järjestelyt parhaaksi katsomallaan tavalla.

Mitä hallituksen jäseneltä odotetaan?

Hallituksen jäsenellä ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta järjestötyöstä, mutta siitä on toki runsaasti hyötyä yhdistyksen arjessa. Aktiivisuus on keskeistä missä tahansa järjestötoiminnassa – eikä työskentely liitossa ole poikkeus. Hallituksen jäsenenä sinulta odotetaan aitoa sitoutumista kaudelle asetettuihin tavoitteisiin. Hallitus kehittää liittoa kaudellaan yhteisten projektien kautta, joiden onnistuminen on usein kiinni jokaisen tasapuolisesta osallistumisesta. Myös oma-aloitteisuus ja rohkea innovatiivisuus ovat tervetulleita ominaisuuksia Hol-vastaavalle, sillä varsinaisia rutiineja hallituksen jäsenillä on niukalti.

Hallituksen jäsenenä tulee sinun olla myös helposti tavoitettavissa ja luonnollisesti läsnä hallituksen kokouksissa, joita on yleensä viidestä seitsemään kauden aikana. Seminaarien ja hallituksen touko-/kesäkuun aikana järjestettävän tapaamisen yhteydessä pidettävät perinteiset kokoukset hoidetaan kasvotusten. Muut kokoukset pidetään etänä, yleensä Skypen välityksellä. Oman ainejärjestösi edustaminen liitossa on luottamustehtävä, joten kokouksesta poisjääntiin tarvitaan aina riittävä ja asianmukainen syy. Jokaisella jäsenellä on aina henkilökohtainen varajäsen, joka estyessäsi tuuraa sinua kokouksessa.

Mitä hallitustyöstä hyötyy? 

Uusien taitojen, ystävien ja verkostojen saamisesta tulee varmasti olemaan paljon hyötyä toimiessasi opiskelujesi jälkeen historian ammattilaisena. Useat työnantajat arvostavat järjestötyössä saatuja taitoja. Usealla akateemisella alalla painottuvat nimittäin yhä enemmän työryhmätoiminta, projektityö ja hyvät kokoustaidot, joita pääset hiomaan juuri Hol-vastaavana. Ainejärjestösi edustaminen liitossa on myös luottamustehtävä, joka osoittaa työnantajille yhteiskunnallista aktiivisuutta ja oman järjestösi osoittamaa luottamusta kykyihisi. Monille osallistuminen on myös kunnia, sillä Hol-vastaavana pääset edustamaan lähiyhteisöäsi valtakunnallisesti. Toimiessasi liiton hallituksessa sinulla on myös oiva tilaisuus verkostoitua alan opiskelijoihin sekä saada luonnollisesti ystäviä ja tovereita maan eri kolkista.

Kuinka liiton hallitukseen pääsee?

Uusi hallitus valitaan aina joulukuussa järjestettävässä liiton vuosikokouksessa, jossa kukin ainejärjestö nimeää oman edustajansa liiton seuraavalle kaudelle. Jäsenjärjestöjen äänivaltaa vuosikokouksessa käytetään valtakirjalla, joka on aina oltava mukana. Yleensä ainejärjestösi valtuuttaa edustajakseen liiton vuosikokoukseen väistyvän tai tulevan Hol-vastaavan. Ainejärjestösi valitsee Hol-vastaavansa haluamallaan tavalla. Yleensä hän on kuitenkin yksi ainejärjestön oman hallituksen jäsenistä ja valittu täten hallitukseen ainejärjestön omassa vuosikokouksessa.

Hallitus koostuu jokaisen yhdentoista ainejärjestön edustajasta sekä puheenjohtajakaupungista valituista hallituksen puheenjohtajasta, sihteeristä ja taloudenhoitajasta. Liiton puheenjohtajuus kiertää kaupungeittain järjestyksessä Jyväskylä, Helsinki, Oulu, Joensuu, Tampere, Turku, Jyväskylä jne. Etenkin liiton puheenjohtajalta odotetaan kokemusta ainejärjestötyöstä ja aikaisempaa uraa Hol-vastaavana. Vanhan tavan mukaisesti puheenjohtaja on yleensä toiminut jo edellisellä kaudella liiton varapuheenjohtajana.