Tietoa liitosta

Vuonna 1966 perustettu Historian Opiskelijain Liitto (Hol) on valtakunnallinen historian opiskelijoiden edunvalvontaan keskittynyt järjestö. Liittoon kuuluu 11 historia-alan ainejärjestöä seitsemästä eri yliopistosta. Hol toimii kaikkien Suomessa historiaa opiskelevien kattojärjestönä, joka valvoo ja ajaa historian opiskelijoiden etua. Sen tavoitteena on edistää ainejärjestöjen välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä sekä tarjota mahdollisuus ajatustenvaihtoon alan opiskelijoiden kesken.ryhmäkuva

Liiton näkyvimmän osan muodostavat vuosittain järjestettävät syys- ja kevätseminaarit. Seminaarit rakentuvat ennalta määrätyn teeman ympärille ja sisältävät akateemisen osan lisäksi rentoa tutustumista sekä seminaarikaupunkiin että toisiin historian opiskelijoihin. Kaikki nykyiset ja entiset historian opiskelijat sekä historiatieteen harrastajat ovat tervetulleita seminaareihin.

Joulukuussa pidetään aina liiton vaalikokous, jossa valitaan tulevalle kaudelle uusi hallitus. Se koostuu liiton puheenjohtajasta, sihteeristä ja taloudenhoitajasta sekä jokaisen jäsenjärjestön edustajasta.

Seminaarien lisäksi Hol julkaisee myös omia lehteään Holkki ja Hol-blogiaan, ja tarjoaa historian opiskelijoille yhteisen tiedotuskanavan Facebook-sivuillaan. Liitto tarjoaa myös etuja, jotka saa osakseen opiskelijakortin jäsentarralla. Holin tarjoamat edut saat käyttöön automaattisesti oman ainejärjestösi jäsenyyden myötä. Jäsentarraa näyttämällä pääset yhteistyömuseoihin ilmaiseksi tai alennettuun hintaan.

Jäsenet

Historian Opiskelijain Liiton muodostavat 11 historia-alan ainejärjestöä kuudesta eri yliopistokaupungista. Liiton puheenjohtajuus kiertää kaupungeittain vaihtuen aina joka vuoden alussa. JYVÄSKYLÄ Tosine ry tosinehallitus[a]lists.jyu.fi Tosine ry Historian ja etnologian laitos PL 35 40014 Jyväskylän Yliopisto TAMPERE Patina ry patina_hallitus[a]uta.fi Patina ry Historiatieteen laitos Kanslerinrinne 1 33014 Tampereen Yliopisto JOENSUU Varnitsa ry varnitsa.ry[a]gmail.com Varnitsa ry Historia- ja …

Hallitustyö

Vuosittain joulukuussa järjestettävässä liiton vuosikokouksessa valitaan liitolle uusi hallitus, joka koostuu jokaisen yhdentoista ainejärjestön edustajasta eli Hol-vastaavasta sekä puheenjohtajakaupungista valituista hallituksen puheenjohtajasta, sihteeristä ja taloudenhoitajasta. Liiton puheenjohtajuus kiertää kaupungeittain järjestyksessä Jyväskylä, Helsinki, Oulu, Joensuu, Tampere, Turku, Jyväskylä jne. Hallitus käyttää liiton hallintovaltaa vuoden mittaisen kautensa aikana sekä vastaa liiton toiminnasta. Hallitus toimii itsenäisesti, mutta kauden …

Säännöt

1§ NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Historian Opiskelijain Liitto ry, Historiestuderandenas Förbund rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä liitto. 2§ LIITON KIELI Liiton virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa kokouksissa myös ruotsin kielellä ja sanella pöytäkirjaan ruotsinkielisiä lausuntoja. 3§ TARKOITUS JA TOIMINTA Liiton tarkoitus on …

Historia

Historian Opiskelijain Liiton synty ajoittuu 1960-luvulle, aikaan jolloin perustettiin uusia yliopistoja maakuntiin. Kun aineen opiskelumahdollisuudet ja opiskelijamäärät lisääntyivät, kaivattiin järjestöä eri yliopistojen historian opiskelijoiden yhteistyöelimeksi. Perustajina olivat vuonna 1966 Jyväskylän Tosine, Tampereen Patina, Helsingin Kronos ja Turun Kritiikki, ja liitto rekisteröitiin virallisesti 1967. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän Reino Rantanen. Myöhemmin 1970-luvun kuluessa mukaan liittyvät myös …

Gradupalkinto

Historian Opiskelijain Liiton ja Historiallisen yhdistyksen gradupalkinto vuoden parhaalle historian gradulle Hol ja Historiallinen yhdistys jakavat vuosittain kahdensadan euron arvoisen gradupalkinnon. Palkinto jaetaan keväisin Hol-seminaarin yhteydessä. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin Joensuun seminaarissa keväällä 2017. Hol pääsee myös vaikuttamaan gradupalkinnon voittajaan valitsemalla vuosittain vaihtuvan historioitsijan, jolla on kunnia valita palkinnon saaja. Gradujen hankkiminen maan historian laitoksilta …