Palaa kohteeseen Työelämä

Ammattiliitot

Akavan Erityisalat

Me ammattijärjestöt Specia, TAKU ja MAL kuulumme kattojärjestö Akavan Erityisaloihin ja sitä kautta keskusjärjestö Akavaan. Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö, johon kuuluu jäsenyhdistysten kautta yli 27 000 jäsentä.

Liittyessäsi johonkin meistä, saat samalla kaikki Akavan Erityisalojen tarjoamat palvelut ja edut, kuten lakipalvelut, työsuhdeneuvonnan sekä urapalvelut ja monipuolisia koulutuksia. Akavan Erityisalat tarjoaa työmarkkinaedunvalvontaa, eli neuvottelee esimerkiksi työehtosopimuksista sekä pitää jäsenten etuja esillä julkisessa keskustelussa.

Suosittelemme, että liityt myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon, joka tarjoaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan sen varalta, että työelämässä kohtaat työttömyysjaksoja. Erkoon voit liittyä töitä tehdessäsi ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttavan työssäoloehtoa voit kerryttää jo opiskeluaikana esimerkiksi kesätöillä tai osa-aikaisilla töillä, joiden ei tarvitse olla oman alan töitä.


SPECIA – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry

Kun kesätyön tai ensimmäisen harjoittelupaikan osalta herää kysymyksiä työelämään
liittyen, kannattaa silloin viimeistään liittyä ammattijärjestöön. Ammattijärjestöstä saat
tuen ja turvan urapolkusi eri käänteisiin jo ensimmäisen askeleen kohdalla!

Mikä on Specia?

Specia on asiantuntijoiden ja esihenkilöiden sekä FM- ja KM- asiantuntijakoulutuksissa
opiskelevien oma ammattijärjestö. Edistämme jäsentemme osaamista ja palkkausta sekä
neuvottelemme reiluista työehdoista. Edunvalvonnassa tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi
työelämän tasa-arvo, työelämän joustojen lisääminen sekä jatkuvan oppimisen
mahdollisuuksien turvaaminen.

Speciaan kuuluu noin 1000 opiskelijajäsentä, jotka tulevat pääsääntöisesti yliopistojen
humanistisesta sekä kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Specian opiskelijajäsenet
valmistuvat asiantuntijauralle eli he työllistyvät moniosaajina muun muassa erilaisiin
suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, projekteihin sekä hallinnon kentälle. Tyypillisiä
työnimikkeitä ovat asiantuntija, suunnittelija, päällikkö, koordinaattori ja johtaja.

Specia tekee aktiivista yhteistyötä historian opiskelijoiden sekä kasvatustieteilijöiden
ainejärjestöjen kanssa, tuottaa tietoa specialaisten alojen työtilanteesta, palkkauksesta sekä tarjoaa henkilökohtaista apua työnhakuun.

Liity jäseneksi!

Liittymällä Specian jäseneksi jo opiskeluaikana saat käyttöösi kaikki Specian palvelut ja olet
mukana ajamassa humanistien ja kasvatustieteilijöiden etua koulutuspolitiikan sekä
työmarkkinoiden kentällä.

Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 6 €/ kk. Opiskelijat maksavat samaa summaa kuukausittain riippumatta opintojen ohessa tehdyn työn määrästä tai siitä, työskenteleekö palkkatyössä opintojen ohella. Kiinteällä jäsenmaksulla turvataan työttömyyskassan työssäoloehdon kertyminen, sillä kaikki työskentelysi huomioidaan automaattisesti.

Lue lisää palveluista, pyydä apua työnhakuun ja liity Specian jäseneksi!

Käy tykkäämässä meistä myös somessa @speciary!


Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

TAKU on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja opiskelevien ammattijärjestö ja näiden alojen asiantuntija työelämän erityiskysymyksissä. Jäsenistömme on monipuolisesti koulutettua ja työskentelee laajasti erilaisissa tehtävissä, jotka kattavat taide- ja kulttuurialan koko kirjon.

TAKUn 3500:a jäsenestä noin kolmasosa työskentelee yksityissektorilla, jossa yleisiä työnantajia ovat muun muassa erilaiset tapahtumatuotannon yritykset ja festivaaliorganisaatiot sekä järjestöala. Julkisella sektorilla takulaisia on töissä valtion virastoissa, kunnallishallinnossa ja korkeakouluissa. Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä toimiminen on viime aikoina ollut kasvussa myös TAKUn jäsenten keskuudessa, ja monet toimivatkin päätyönsä ohella taide- ja kulttuurialan freelancerina. Jäsentemme yleisimpiä tutkintonimikkeitä ovat Filosofian maisteri FM, Humanististen tieteiden kandidaatti HuK, Taiteen maisteri TaM ja Kulttuurituottaja AMK.

Liity, osallistu ja vaikuta!

TAKUn monimuotoisuus ja laaja-alainen ammattitaito on etu myös jäsenille, sillä joukostamme löytyy yhteistyökumppaneita ja verkostoja koko kulttuurikentälle. Liity tästä jäseneksi aktiiviseen ja jatkuvasti kasvavaan yhteisöömme! Opiskelijoille tarjoamme oman palkkasuosituksen, kattavat verkostot ja harjoitteluoppaan. Valmistumisen kynnyksellä voit hakea TAKUtukea opinnäytetyöhösi. Maksat 1,3% suuruista jäsenmaksua vain, jos teet palkkatyötä. 

Seuraa TAKUa somessa

Instagram @taku_ry

Facebook taku.fi

Twitter @taku_fi


Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ry on ammattijärjestö kaikille kulttuuriperintöalan opiskelijoille
ja ammattilaisille. Jäsenyys kannattaa jo opiskeluaikana: pääset kauttamme tutustumaan
monipuolisesti kulttuuriperintöalan töihin ja ammattilaisiin, saat työelämään koskevaa
neuvontaa ja apua urasuunnitteluun sekä voit osallistua varta vasten opiskelijoille
räätälöityyn toimintaamme.

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto on erikoistunut juuri museo- ja kulttuuriperintöalan tehtävissä
työskentelevien ja alaa opiskelevien edunvalvontaan. Toiminnassamme keskeistä on
museo- ja kulttuuriperintöalan arvostuksen ja reilun palkkauksen edistäminen sekä
ammattilaisten ja opiskelijoiden neuvonta ja tuki. Meillä on noin 1 700 jäsentä, joista
opiskelijoita on noin 200. Suuri osa jäsenistämme on opiskellut yliopistossa pääaineenaan
historian, kulttuurin- tai taiteentutkimuksen oppialoja. Useimmat jäsenemme ovat
opiskelleet myös museologiaa joko osana tutkintoaan tai valmistumisensa jälkeen.

Jäsenemme työskentelevät kulttuuriperintöalan asiantuntijatehtävissä töissä, joilla on
vaikuttavuutta koko yhteiskunnan kannalta. Tyypillisiä alamme nimikkeitä ovat muun
muassa tutkija, amanuenssi, opas, intendentti, kuraattori ja museonjohtaja. Suurin osa
jäsenistämme työskentelee kulttuurihistoriallisissa museoissa, taidemuseoissa sekä
luonnontieteellisissä museoissa, mutta myös esimerkiksi kulttuuriperintöalan yhdistyksissä
ja säätiöissä sekä erinäisissä viranomaistehtävissä. Myös yrittäjyys on yleistynyt
kulttuuriperintöalalla.

Liity jäseneksi!

Liittymällä Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliittoon pääset osaksi kulttuuriperintöalan osaajien yhteisöä.
Me tarjoamme opiskelijajäsenillemme monipuolisia koulutuksia ja uravalmennusta.
Annamme henkilökohtaista apua palkka- ja työsopimusasioissa, työelämän eri tilanteissa
sekä valvomme jäsentemme oikeuksia työelämässä – opiskeluajan työharjoitteluista
lähtien. Opiskelijatoimintaamme kuuluvat myös säännölliset opiskelijoiden webinaarit, ja
opiskelijajäsenemme voivat lisäksi hakea apurahaa opinnäytetyön tekoon!

Opiskelijajäsenenä olet vapautettu jäsenmaksusta, kun et tee palkkatöitä. Töitä tehdessäsi
jäsenmaksu on 1,15 % palkasta ja samalla voit kerryttää ansiosidonnaista
työttömyysturvaasi. Huomaathan, että jäsenmaksua ei peritä opintotuesta tai -lainasta eikä
asumistuesta.

Liity jäseneksi ja hyödynnä palveluitamme! Ota myös somekanavamme @museoalan
seurantaan ja pysyt ajan tasalla toiminnastamme.


Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut toimii yhteiskunnallisella alalla työskentelevien, korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai sitä opiskelevien ammatillisena etujärjestönä. Kasvavassa liitossamme on jo yli 12 000 jäsentä. Jäsenistömme työskentelee laajasti eri sektoreilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, HTM ja YTM.

Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja työmarkkinoilla ja toimii jäsentensä kumppanina työelämässä aina opintojen alusta eläkkeen päättymiseen! Liiton tavoitteena on myös vahvistaa jäsenkuntansa ammattien arvostusta ja ammatillista identiteettiä sekä tuoda yhteen yhteiskuntaosaajia ympäri Suomen.

Suomen opettajaksi opiskelevien Liitto SOOL

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää tulevien opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden yhteistä toimintaa opettajankoulutuksen kehittämiseksi.