Palaa kohteeseen Työelämä

Ammattiliitot

Akavan Erityisalat

Me ammattijärjestöt Specia, TAKU ja MAL kuulumme kattojärjestö Akavan Erityisaloihin ja sitä kautta keskusjärjestö Akavaan. Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö, johon kuuluu jäsenyhdistysten kautta yli 27 000 jäsentä.

Liittyessäsi johonkin meistä, saat samalla kaikki Akavan Erityisalojen tarjoamat palvelut ja edut, kuten lakipalvelut, työsuhdeneuvonnan sekä urapalvelut ja monipuolisia koulutuksia. Akavan Erityisalat tarjoaa työmarkkinaedunvalvontaa, eli neuvottelee esimerkiksi työehtosopimuksista sekä pitää jäsenten etuja esillä julkisessa keskustelussa.

Suosittelemme, että liityt myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkoon, joka tarjoaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan sen varalta, että työelämässä kohtaat työttömyysjaksoja. Erkoon voit liittyä töitä tehdessäsi ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan oikeuttavan työssäoloehtoa voit kerryttää jo opiskeluaikana esimerkiksi kesätöillä tai osa-aikaisilla töillä, joiden ei tarvitse olla oman alan töitä.


SPECIA – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry

Kun kesätyön tai ensimmäisen harjoittelupaikan osalta herää kysymyksiä työelämään liittyen, kannattaa silloin viimeistään varmistaa kuuluvansa ammattijärjestöön. Ammattijärjestöstä saat tuen ja turvan urapolkusi eri käänteisiin jo ensimmäisen askeleen kohdalla!

Mikä on Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt ry?

Specia on asiantuntijoiden ja esihenkilöiden sekä FM- ja KM- asiantuntijakoulutuksissa opiskelevien oma ammattijärjestö. Edistämme jäsentemme osaamista ja palkkausta sekä neuvottelemme reiluista työehdoista. Edunvalvonnassa tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi työelämän tasa-arvo, työelämän joustojen lisääminen sekä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien turvaaminen.

Speciaan kuuluu noin 1500 opiskelijajäsentä, pääsääntöisesti yliopistojen humanistisesta sekä kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Specian opiskelijajäsenet valmistuvat asiantuntijauralle eli he työllistyvät moniosaajina muun muassa erilaisiin suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, projekteihin sekä hallinnon kentälle. Tyypillisiä työnimikkeitä ovat asiantuntija, suunnittelija, päällikkö, koordinaattori ja johtaja.

Specia tekee aktiivista yhteistyötä historian opiskelijoiden sekä kasvatustieteilijöiden ainejärjestöjen kanssa, tuottaa tietoa specialaisten alojen työtilanteesta, palkkauksesta sekä tarjoaa henkilökohtaista apua työnhakuun.

Liity jäseneksi!

Liittymällä Specian jäseneksi jo opiskeluaikana saat käyttöösi kaikki Specian palvelut ja olet mukana ajamassa humanistien ja kasvatustieteilijöiden etua koulutuspolitiikan sekä työmarkkinoiden kentällä.

Opiskelijat ovat vapautettuja jäsenmaksusta opintojen ajalta, 1 % jäsenmaksu peritään ainoastaan tehdystä työstä ja kesätyöt ovatkin oiva tapa kerryttää omaksi turvaksi työttömyyskassaa jo opintojen aikana.

Lue lisää palveluista, pyydä apua työnhakuun ja liity Specian jäseneksi!

Käy tykkäämässä meistä myös somessa @speciary!


Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry

TAKU on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja opiskelevien ammattijärjestö ja näiden alojen asiantuntija työelämän erityiskysymyksissä. Jäsenistömme on monipuolisesti koulutettua ja työskentelee laajasti erilaisissa tehtävissä, jotka kattavat taide- ja kulttuurialan koko kirjon.

TAKUn 3500:a jäsenestä noin kolmasosa työskentelee yksityissektorilla, jossa yleisiä työnantajia ovat muun muassa erilaiset tapahtumatuotannon yritykset ja festivaaliorganisaatiot sekä järjestöala. Julkisella sektorilla takulaisia on töissä valtion virastoissa, kunnallishallinnossa ja korkeakouluissa. Itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä toimiminen on viime aikoina ollut kasvussa myös TAKUn jäsenten keskuudessa, ja monet toimivatkin päätyönsä ohella taide- ja kulttuurialan freelancerina. Jäsentemme yleisimpiä tutkintonimikkeitä ovat Filosofian maisteri FM, Humanististen tieteiden kandidaatti HuK, Taiteen maisteri TaM ja Kulttuurituottaja AMK.

Liity, osallistu ja vaikuta!

TAKUn monimuotoisuus ja laaja-alainen ammattitaito on etu myös jäsenille, sillä joukostamme löytyy yhteistyökumppaneita ja verkostoja koko kulttuurikentälle. Liity tästä jäseneksi aktiiviseen ja jatkuvasti kasvavaan yhteisöömme! Opiskelijoille tarjoamme oman palkkasuosituksen, kattavat verkostot ja harjoitteluoppaan. Valmistumisen kynnyksellä voit hakea TAKUtukea opinnäytetyöhösi. Maksat 1,3% suuruista jäsenmaksua vain, jos teet palkkatyötä. 

Seuraa TAKUa somessa

Instagram @taku_ry

Facebook taku.fi

Twitter @taku_fi


Museoalan ammattiliitto MAL ry

Museoalan ammattiliitto MAL ry on ammattijärjestö kaikille kulttuuriperintöalan osaajille sekä opiskelijoille. Toiminnassamme keskeistä on alan arvostuksen ja reilun palkkauksen edistäminen sekä ammattilaisten neuvonta ja tuki. Työtämme ohjaavat arvomme: oikeudenmukaisuus, inhimillisyys ja luottamus.

Museoalan ammattiliittoon kuuluu noin 1700 jäsentä, joista opiskelijoita on noin 200. Jäsenemme työskentelevät kulttuuriperintöalan asiantuntijatehtävissä ja ovat moniosaajia, joiden työllä on vaikuttavuutta koko yhteiskunnan kannalta. Tyypillisiä alamme nimikkeitä ovat muun muassa tutkija, amanuenssi, opas, intendentti, kuraattori ja museonjohtaja. Suurin osa ammattilaisista työskentelee kulttuurihistoriallisissa museoissa, taidemuseoissa sekä luonnontieteellisissä museoissa, mutta myös esimerkiksi kulttuuriperintötehtäviä hoitavissa yhdistyksissä ja säätiöissä ja erinäisissä viranomaistehtävissä.

Alamme yleisimmät tutkintonimikkeet ovat FM tai HTK, ja useimmilla valmistuneilla on museologia sivuaineenaan. 

Liity jäseneksi!

Liittymällä Museoalan ammattiliittoon pääset osaksi kulttuuriperintöammattilaisten yhteisöä. Meiltä saat tukea ja ajankohtaisia koulutuksia osaamisesi kehittämiseksi sekä mahdollisuuksia verkostoitumiseen alan ammattilaisten kanssa. Opiskelijajäsenet voivat lisäksi hakea apurahaa opinnäytetyön tekoon!

Opiskelijajäsenenä olet vapautettu jäsenmaksusta kun et tee palkkatöitä. Töitä tehdessäsi jäsenmaksu on 1,3 % ja samalla voit kerryttää ansiosidonnaista työttömyysturvaasi.

Liity jäseneksi ja hyödynnä palveluitamme! Ota myös somekanavamme @museoalan seurantaan ja pysyt ajan tasalla toiminnastamme.


Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut toimii yhteiskunnallisella alalla työskentelevien, korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai sitä opiskelevien ammatillisena etujärjestönä. Kasvavassa liitossamme on jo yli 12 000 jäsentä. Jäsenistömme työskentelee laajasti eri sektoreilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, HTM ja YTM.

Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja työmarkkinoilla ja toimii jäsentensä kumppanina työelämässä aina opintojen alusta eläkkeen päättymiseen! Liiton tavoitteena on myös vahvistaa jäsenkuntansa ammattien arvostusta ja ammatillista identiteettiä sekä tuoda yhteen yhteiskuntaosaajia ympäri Suomen.

Suomen opettajaksi opiskelevien Liitto SOOL

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää tulevien opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden yhteistä toimintaa opettajankoulutuksen kehittämiseksi.