Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän Yliopistossa historiaa opetetaan Historian ja etnologian laitoksella eli Helassa. Helassa voit lukea pääaineenasi:

  • Suomen historiaa
  • Yleistä historiaa
  • Taloushistoriaa

Voit myös tehdä alemman korkeakoulututkinnon jälkeen maisteritutkinnon arkistonhallinnan maisteriohjelmassa.

Helassa on mahdollista suorittaa kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot historian ja KUMUn (kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa) oppiaineissa. Laitos tarjoaa monipuolisen, analyyttisyyttä ja tiedon kriittistä arviointia painottavan koulutuksen, joka mahdollistaa perinteisen opettajan ja tutkijan urien lisäksi sijoittumisen hyvinkin erilaisiin ammatteihin.

Historian ja etnologian laitoksella annettava opetus liittyy yksikössä tehtävään tutkimukseen, jota jäsentää kahdeksan tutkimuskeskittymää. Keskittymissä tutkitaan muun muassa arkielämän historiaa ja kansankulttuurin eri puolia, sukupuolen merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, poliittisten kulttuurien ja etnisten vähemmistöjen sopeutumista sekä köyhyyteen ja kehitykseen liittyviä ongelmia ja niiden ratkaisuja. Ajallisesti laitoksella tehtävä tutkimus ulottuu keskiajalta nykyaikaan. Helasta on mahdollista tilata myös tutkimus jonkin yrityksen tai yhteisön historiasta.

Laitoksen tutkimuskeskittymät ovat:

Lisätietoa: Historian ja etnologian laitos