Palaa kohteeseen Uratarinat

Kela

Olen käynyt sangen mielenkiintoisen uramatkan historian opinnot suorittaneesta humanistista Kelan suunnittelijaksi. Tunnustan, että opintojeni alussa en varmastikaan miettinyt nykyistä työpaikkaani potentiaalisena vaihtoehtona. Nyt olen kuitenkin ainoastaan tyytyväinen urakehitykseni vaiheeseen. Valmistuin vuonna 1999 Humanististen tieteiden kandidaatiksi ja vuonna 2008 sekä historian tutkijaksi että historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Turun yliopistosta. Opiskeluaikanani vahvistin historian- ja opettajan pedagogisia opintojani valtio-opilla, sosiologialla, oikeustieteellä, taloustieteellä ja viestinnällä. Opintokokonaisuuteni tarjosikin sangen kattavan katsauksen menneisyyden ohella nykypäivän maailmaamme sekä tulevaisuuteen historian opintoihin kuuluvan tulevaisuuden tutkimuksen kautta.. Valmistumiseni jälkeen olen päivittänyt edelleen osaamistani suorittamalla Turun Kauppakorkeakoulun ja Turun yliopiston yhdessä suunnitteleman Projektijohtamisen kurssin. Näin jälkikäteen mietittynä, voin vain onnitella itseäni onnistuneista kurssi- ja kokonaisuusvalinnoista.

Jo opiskeluaikanani olin hyvin urasuuntautunut. HuK-tutkinnon jälkeen työskentelin Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa opinto-ohjaajana. Ohjattavien kirjo tarjosi kattavan läpileikkauksen moderniin suomalaiseen, hyvin heterogeeniseen yhteiskuntaan. Nautin työskentelystä monipuolisessa ja ihmisläheisissä työtehtävissä. Opinto-ohjaajan pestini ohjasikin vahvasti valmistumisen jälkeistä työuraani. Opintojeni jälkeen olen edennyt jatkuvasti yhä haasteellisempiin tehtäviin. Opinto-ohjaajan työn jälkeen vietin pari vuotta ulkomailla mieheni työkomennuksen vuoksi. Suomeen palattuamme työskentelin projektisihteerinä MS-liiton hallinnoimassa 10 kirjaa ja papukaijamerkki -projektissa. Projektin tavoitteena oli lisätä suvaitsevaisuutta ja toiseuden ymmärrystä alaluokkalaisten keskuudessa.

Olen huomannut, että keskeistä työuran kehittymiselle on jatkuva tietotaitojen päivittäminen kouluttautumalla. Työurani kakkosvaiheessa osaamisalueekseni muodostui aikuisikään ehtineiden vammaisten työllistäminen ja työyhteisöjen monimuotoisuuden ja -arvoisuuden lisääminen. Yhteiskuntamme haastavimmille jäsenille suunnatut Sisäänheitto työelämään ja Vähän mutta välttämättä -projektit vahvistivat ja päivittivät henkilökohtaisen/räätälöidyn ohjauksen osaamistani. Toimin molemmissa projekteissa esimiestehtävissä. Ko. projektit ovat koulineet taitojani arvioida kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden tieto-taitotasoja, lähtötasoja sekä heidän vahvuuksia ja heikkouksia. Projektipäällikkönä Asumispalvelusäätiön (ASPA) Vähän mutta välttämättä -projektissa päivitin osaamistani tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto -opinnoilla.

Keväällä 2010 siirryin järjestö- ja säätiötehtävistä sosiaalivakuutussektorille. Tällä hetkellä työskentelen Kelan keskushallinnossa Terveysosaston kuntoutusryhmässä suunnittelijana. Toimisektorinani on kuntoutus ja tehtävänäni on vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelu ja kehittäminen VAKE-hankkeessa. Lisäksi minut valittiin juuri KYKY2-hankkeen ohjausryhmään ja toiseen alaryhmään suunnittelijaksi. Nykyisessä työssäni pystyn hyödyntämään peruskoulutukseni (FM) tarjoamia oppeja. Esimerkiksi opettajakoulutustaustani on antanut hyvät eväät esiintymiseen ja kouluttamiseen. Joudun päivittäin miettimään asioita lainsäädännön kannalta. Teen myös erilaisia kehittämishanke- ja tutkimussopimuksia sekä budjetteja. Suunnittelen Kelan omien tutkijoiden ja ulkopuolisten tutkijoiden kanssa kehittämishankkeisiin liittyvien tutkimusten sisältöä ja aikatauluja. Tuloksista kirjoitetaan yhteistyössä julkaisuja. Lisäksi teen laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja huolehdin sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä.

Koen aikaisemmasta järjestötaustastani olevan paljon hyötyä nykyisessä työssäni. Olen ollut Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa ja sen työryhmissä, Turun historian opiskelijoiden Kritiikki ry:ssä sekä vammaisjärjestöjen hallituksissa ja toimikunnissa. Kuitenkin, kuten aikaisemmissakin tehtävissäni, työ edellyttää tekijältään jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Nautin monipuolisesta ja palkitsevasta työpaikastani, jossa on mahdollisuus edetä uralla eteenpäin.