Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistolla voi yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opiskella pääaineena:

  • Historiaa

Historian oppiaineessa tavoitteena on kriittisen historiallisen ajattelun oppiminen. Paras työkalu tähän onkin historiallisen tutkimuksen harjoitteleminen ja lopulta itsenäinen harjoittaminen. Historian oppiaineessa tutkimuksessa korostuu yhteiskuntahistoriallinen näkökulma, jossa painotetaan historiantutkimuksen yhteiskunnallista relevanssia sekä kriittisyyttä suhteessa nykypäivään. Muuttaaksemme maailmaa, meidän tulee ymmärtää sitä.

Historiantutkimusta harjoitellaan temaattisen opetuksen puitteissa; opetus alkaa perehtymisellä historiantutkimuksen ja -kirjoituksen käsitemaailmaan ja jatkuu tieteellisellä harjoittelulla eli menetelmäopinnoilla ja niiden soveltamisella. Opintojen edetessä käsitys historiasta laajenee sekä eri ilmiöiden väliset yhteydet ja niiden laajemmat merkitykset selkeytyvät. Tutkimuksen tekoon opiskelijaa kannustetaan ja valmennetaan jo ennen kandidaattiseminaaria praktikum-opetuksen yhteydessä. Samoin oppiaineessa toimii useita laadukkaita temaattisia tutkielmaryhmiä, kuten antiikin ja keskiajan sekä uusi lähihistorian tutkielmaryhmä. Tämän kaiken summana opiskelijalla on lopulta valmiudet tuottaa laadukasta itsenäistä historiantutkimusta.

Historian oppiaineessa pystyy historian lisäksi suorittamaan myös seuraavia opintokokonaisuuksia: latinan kieli ja antiikin traditio sekä museologia. Oppiaine koordinoi myös monitieteisen North American Studies opintokokonaisuuden opintoja ja sen opetukseen on integroitu niin oppi- ja aatehistorian kuin talous- ja sosiaalihistoriankin opinnot.

Historian oppiaineessa tutkimus painottuu seuraaviin keskittymiin:

  • yhteiskuntahistoria
  • esimodernin arjen historia
  • maailmankäsitysten historia

Lisätietoa: Historian oppiaineen sivut