Palaa kohteeseen Tietoa liitosta

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Vuosikokouksessa 2020 Historian Opiskelijain Liitto päätti perustaa yhdenvertaisuusvastaavan pestin osaksi hallitusta. Vaalikokouksessa 2020 hyväksyttiin alla oleva yhdenvertaisuussuunnitelma.

Historian Opiskelijain Liitto ry sitoutuu yhdenvertaisuuden toteuttamiseen toiminnassaan ja toimintatavoissaan. Liiton toiminta on avointa ja siihen saavat osallistua kaikki halukkaat Liiton jäsenet ja joissain tapauksissa myös Liiton ulkopuoliset henkilöt.

Liiton toimintaan osallistuvia ei syrjitä tai valikoida iän, sukupuolen, äidinkielen, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Liitto kieltää syrjinnän ja häirinnän kaikessa toiminnassaan ja tapahtumissa, joissa on järjestäjänä tai yhteistoiminnassa toisten tahojen kanssa. Liitto puuttuu häiriötilanteisiin tapahtumahetkellä ja käsittelee niitä tarvittaessa jälkikäteen kaikkien osallisten kanssa. Liiton hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaan voi olla yhteydessä kokemastaan syrjinnästä ja häirinnästä milloin tahansa, ei vain tapahtumien yhteydessä.

Liitto sitoutuu ennaltaehkäisemään syrjintää ja häirintää. Esimerkiksi tapahtuman ennakkotiedoissa tai tapahtuman alkaessa tiedotetaan syrjinnän ja häirinnän nollatoleranssista, ja siten tapahtumaan osallistuja sitoutuu noudattamaan ohjeistusta. Lisäksi tapahtumiin osallistujia neuvotaan, miten ja kehen voi olla yhteydessä kokemastaan syrjinnästä ja häirinnästä.

Lisäksi Liitto sitoutuu edistämään toiminnassaan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä kannustaa jäseniään ja muita toimintaan osallistuvia omalla toiminnallaan edistävän yhdenvertaisuutta. Liitto sitoutuu päivittämään ja täydentämään tätä suunnitelmaa, jotta yhdenvertaisuuden toteutuminen
on aina ajan hermolla.

Toiminta häirintätilanteen sattuessa

Mikäli kohtaat Holin tapahtumissa häirintää, olethan asiasta yhteydessä Liiton yhdenvertaisuusvastaavaan (elsi.kummu@tuni.fi) tai puheenjohtajaan (riina.korteneva@tuni.fi). Viestissä voit:

  1. Kuvailla kohtaamaasi epäasiallista kohtelua tai tekemääsi yhdenvertaisuushavaintoa.
  2. Kertoa missä tapahtumassa tai tilanteessa epäasiallinen kohtelu tapahtui.
  3. Kertoa halutessasi nimesi, sähköpostisi ja/tai puhelinnumerosi. Mikäli haluat kertoa kontaktitietosi, yhdenvertaisuusvastaava tai puheenjohtaja on sinuun yhteydessä. Kaikki ilmoituksesi tiedot käsitellään luottamuksellisesti.