Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa historiaa tieteenalana on voinut opiskella vuodesta 1966 lähtien. Historian oppiaine kuuluu yhdessä aate-ja oppihistorian kanssa historiatieteiden ryhmään. Suomessa tieteiden ja aatteiden historiaa voi pääaineena opiskella vain Oulun yliopistossa. Pääaineita ovat siis:

  • Historia
  • Tieteiden ja aatteiden historia

Sivuaineina historiatieteissä ovat kulttuuriantropologia, elokuvatutkimus, filosofia, museologia sekä Scandinavian studies.

Historiatieteissä tutkitaan ihmisen toimintaa ja ajattelua kokonaisuudessaan. Toisin sanoen historiatiede tutkii koko mennyttä maailmaa. Tutkimuksen painopisteitä ovat kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, ympäristö- ja terveyshistoria sekä arktinen ja pohjoinen historia.

Historian opiskelijoille kiinnostavia ohjelmia ovat tiedeviestinnän, historiakulttuurin ja filosofian maisteriohjelma sekä arkistoalan suuntautumisvaihtoehto. Historiatieteet mahdollistavat myös aineopettajan pätevyyden hankkimisen sekä historian oppiaineen että aate- ja oppihistorian opiskelijoille.

Historian tutkimuskeskittymiä ovat:

  • transkulttuuriset kohtaamiset
  • historia- ja muistipolitiikat
  • kolonialistinen lääketiede
  • tietoverkostot ja kehitysyhteistyö
  • ympäristöhistoria
  • arktisen alueen terveys ja hyvinvointi
  • pohjoismainen lapsuuden ja nuoruuden historia
  • pakkomuutto ja maahanmuuton kysymykset

Tieteiden ja aatteiden historiassa on nimensä mukaisesti kaksi pääsuuntausta. Aatteiden historia tutkii menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatteiden historian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi.

Tieteiden ja aatteiden historian tutkimuksessa painottuvat lääketieteen, mielenterveyden ja ihmistieteiden historia. Vahvasti aatehistoriaan liittyviä tutkimuskohteita ovat puolestaan valistus ja sen perintö sekä poliittinen ajattelu konservatismista anarkismiin. Myös historianfilosofia ja historiakulttuuri ovat mielenkiinnon kohteena Oulussa. Niihin sisältyy myös tutkimus historian läsnäolosta arkipäivässämme ja uusissa medioissa.

Lisätietoa: Aate- ja oppihistorian sivut ja historian oppiaineen sivut