Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa historiaa tieteenalana on voinut opiskella vuodesta 1966 lähtien. Historian oppiaine kuuluu yhdessä aate-ja oppihistorian kanssa historiatieteiden ryhmään. Suomessa tieteiden ja aatteiden historiaa voi pääaineena opiskella vain Oulun yliopistossa. Pääaineita ovat siis:

  • Historia
  • Tieteiden ja aatteiden historia

Sivuaineina historiatieteissä ovat antiikin kielet ja kulttuuri, elämänkatsomustieto, filosofia, Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot, taidehistoria, ja yhteiskuntaoppi.

Historiatieteissä tutkitaan ihmisen toimintaa ja ajattelua kokonaisuudessaan. Toisin sanoen historiatiede tutkii koko mennyttä maailmaa. Tutkimuksen painopisteitä ovat kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus, ympäristö- ja terveyshistoria sekä arktinen ja pohjoinen historia.

Historian opiskelijoille kiinnostavia ohjelmia ovat tiedeviestinnän maisteriohjelma sekä arkistoalan suuntautumisvaihtoehto. Historiatieteet mahdollistavat myös aineopettajan pätevyyden hankkimisen sekä historian oppiaineen että aate- ja oppihistorian opiskelijoille.

Historian tutkimuskeskittymiä ovat:

  • kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus
  • ympäristö- ja terveyshistoria
  • ICT-historia
  • historia- ja muistinpolitiikka
  • arktiset ja pohjoiset ilmiöt
  • sukupuolihistoria

Tieteiden ja aatteiden historiassa on nimensä mukaisesti kaksi pääsuuntausta. Aatteiden historia tutkii menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatteiden historian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi.

Tieteiden ja aatteiden historian tutkimuksessa painottuvat lääketieteen ja ihmistieteiden historia. Vahvasti aatehistoriaan liittyviä tutkimuskohteita ovat puolestaan valistus ja sen perintö sekä poliittinen ajattelu konservatismista anarkismiin. Myös historianfilosofia ja historiakulttuuri ovat mielenkiinnon kohteena Oulussa. Niihin sisältyy myös tutkimus historian läsnäolosta arkipäivässämme ja uusissa medioissa.

Lisätietoa: Aate- ja oppihistorian sivut ja historian oppiaineen sivut