Palaa kohteeseen Historia oppiaineena

Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa historiaa tieteenalana on voinut opiskella vuodesta 1966 lähtien. Historian oppiaine kuuluu yhdessä aate-ja oppihistorian kanssa historiatieteiden ryhmään. Suomessa aate- ja oppihistoriaa voi pääaineena opiskella vain Oulun yliopistossa. Pääaineita ovat siis:

  • Historia
  • Aate- ja oppihistoria

Sivuaineina historiatieteissä ovat antiikin kielet ja kulttuuri, elämänkatsomustieto, filosofia, Itä- ja Kaakkois-Aasian opinnot, Japani-opinnot, taidehistoria, tulevaisuudentutkimus ja yhteiskuntaoppi.

Historian oppiaineella on Oulussa vahvat juuret sekä paikallishistoriassa, Suomen historiassa, Skandinavian historiassa että myös kaukaisemmissa tutkimuskohteissa. Oppiaineen tutkimus ja opetus keskittyy erityisesti kulttuurien kohtaamiseen, pohjoiseen identiteettiin ja elämään liittyviin ilmiöihin sekä kysymyksiin antiikista nykypäiviin. Japanin ja Itä-Aasian historian tutkiminen on ollut monen historian oppiaineen opiskelijan kiinnostuksen kohde, joita Oulun yliopiston laajat sivuainemahdollisuudet tukevat.

Historian opiskelijoille kiinnostavia ohjelmia ovat tiedeviestinnän maisteriohjelma sekä arkistoalan suuntautumisvaihtoehto. Historiatieteet mahdollistavat myös aineopettajan pätevyyden hankkimisen sekä historian oppiaineen että aate- ja oppihistorian opiskelijoille.

Historian tutkimuskeskittymiä ovat:

  • kulttuurinen ja kansainvälinen vuorovaikutus
  • ympäristö- ja terveyshistoria
  • ICT-historia
  • historia- ja muistinpolitiikka
  • arktiset ja pohjoiset ilmiöt
  • sukupuolihistoria

Aate- ja oppihistoriassa tutkitaan aatteita ja tieteiden historiaa:

  • Aatehistoria tutkii menneisyyden ihmisten uskomuksia, toiveita ja pelkoja – sitä, millaiseksi he ovat mieltäneet yhteiskuntansa, luonnon ja ihmisluonnon. Aatehistorian tutkimuskenttään kuuluvat myös erilaiset ideologiat, käsitteet ja ”-ismit”, kuten liberalismi, sosialismi ja nationalismi. Näille ilmiöille ja uskomusjärjestelmille haetaan selityksiä paitsi tieteellisen ajattelun, myös esimerkiksi talouden, politiikan ja uskonnon maailmoista. Täällä Oulussa tutkitaan valistusta ja sen perintöä, utopia-ajattelua ja poliittista ajattelua konservatismista anarkismiin.
  • Oppi- eli tieteenhistoria selvittää, miten käsitys tieteellisyydestä on aikojen kuluessa muuttunut ja miten tiedettä on eri aikoina harjoitettu. Usein keskitytään luonnon- ja lääketieteisiin, mutta yhtä hyvin voidaan kartoittaa humanististen alojen opillista menneisyyttä. Tieteenhistoria tutkii myös, miten tieteellistä tietoa on eri aikoina hankittu, millaista tietoa on pidetty “tieteellisenä” ja miten tiede nivoutuu politiikkaan, kulttuuriin ja aatteisiin. Oulussa tutkitaan erityisesti lääketieteen, psykiatrian ja psykologian historiaa sekä fysikaalisten tieteiden ja evoluutioteorioiden historiaa ja 1600-1700-lukujen tieteellistä vallankumousta.

Lisätietoa: Aate- ja oppihistorian sivut ja historian oppiaineen sivut