Historian Opiskelijain Liitto ry

Historiestuderandenas Förbund rf

Itä-Suomen yliopisto

MetriaHistoria- ja maantieteiden laitoksella voi opiskella pääaineena Suomen historiaa, yleistä historiaa, maantiedettä, yhteiskuntamaantiedettä sekä ympäristöpolitiikka ja -oikeutta. Maisterin tutkinnon voi suorittaa kokonaan englanniksi Border Crossings: Global and Local Societies in Transition ja Environment, Natural Resources and Climate Change -maisteriohjelmissa. Laitos koordinoi monitieteistä, kansainvälistä Karelia, Russia and the Baltia Area -ohjelmaa sekä seuraavia sivuainekokonaisuuksia: aineenopettajan yhteiskuntatieteellinen opintokokonaisuus, arkistoalan opinnot, arkeologian perusopinnot ja Venäjä- ja rajatutkimuksen opinnot. Laitoksella käy vuosittain useita vierailevia luennoijia pitämässä opintojaksoja omista erikoisalueistaan. Syventävissä opinnoissa on valittavissa useita eri opintokokonaisuuksia, kuten esimerkiksi liikuntahistoriaa, Afrikan historiaa, sotahistoriaa ja Neuvostoliiton historiaa.

Laitoksella on noin 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 50 aktiivista jatko-opiskelijaa. Tutkimus- ja opetushenkilökuntaa on 21. Kokonaisuudessaan laitoksella työskentelee viitisenkymmentä henkilöä.