Historian Opiskelijain Liitto ry

Historiestuderandenas Förbund rf

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän Yliopistossa historiaa opetetaan Historian ja etnologian laitoksella eli Helassa. Helassa voit lukea pääaineenasi Suomen historiaa, yleistä historiaa, taloushistoriaa tai etnologiaa sekä tehdä alemman korkeakoulututkinnon jälkeen maisteritutkinnon arkistonhallinnan maisteriohjelmassa. Historian kohdalla kandidaatintutkinnon (HuK) pääaine on kaikille sama, ja jako pääaineiseen tapahtuu vasta syventävien (maisterin-)opintojen kohdalla. Etnologiassa pääaine on sama sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa. Arkistonhallinnan maisterinohjelman lisäksi Hela tarjoaa myös omana sivuaineenaan Eurooppa-opintojen kokonaisuuden (25op)

Tutkimuksen, ja sitä myötä myös opetuksen painopisteet keskittyvät Helassa neljään päälinjaukseen: aatehistoriaan, aatteiden ja ideologioiden tutkimukseen, Suomen ruotsinaikaan 1300-luvulta eteenpäin mutta painottuen pääasiassa 1500-1700-luvuille, organisaatio, liiketoiminta ja talous, sekä kriisit ja niistä selviytyminen.

Painotuksista kertoo lisää laitoksenjohtaja Jari Ojala http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/avoin/oppiaine-esittelyt/historia

Edellä mainittujen painotusten lisäksi, ja niitä tarkentavasti, Helassa toimii joukko tutkimuskeskittymiä jotka profiloivat laitoksen tutkimusta ja siihen perustuvaa opetusta. Seuraavassa lista josta pääsee myös linkkien välityksellä tutustumaan tarkemmin eri tutkimuskeskittymiin:

Grdut- ja väitöskirjatietokanta: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/tutkimus/opinnaytetyot