Palaa kohteeseen Työelämä

Ammattiliitot

Akavan Erityisalat

AE on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. Liittoon kuuluu 24 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on lähes 28 000 jäsentä. Opiskelijajäseniä on lähes 5000 niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista.

Liitoihin järjestäydytään riippuen opiskelijan ammatillisesta suuntautumisesta. Kaikki edut ovat käytössä jo opiskeluaikana!

Historian opiskelijoiden jäsenjärjestöitämme ovat:

Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry on yli 6600 jäsenen akavalainen ammattijärjestö, joka edustaa korkeasti koulutettuja asiantuntijoita ja esimiehiä sekä FM- ja KM-asiantuntijakoulutuksissa opiskelevia. Jos aiot suuntautua töihin asiantuntija- tai esimiestehtäviin, esim. hallinto-, suunnittelu- tai kehittämistehtäviin, Specia on sinun ammattijärjestösi. Opiskelijajäsenyys on maksuton, ja kaikki jäsenedut- ja palvelut ovat käytettävissäsi jo opiskeluaikana. Specia on Akavan Erityisalojen suurin jäsenjärjestö. Tervetuloa Specian jäseneksi!

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut toimii yhteiskunnallisella alalla työskentelevien, korkeakoulututkinnon suorittaneiden tai sitä opiskelevien ammatillisena etujärjestönä. Kasvavassa liitossamme on jo yli 12 000 jäsentä. Jäsenistömme työskentelee laajasti eri sektoreilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Yleisimmät tutkintonimikkeet ovat VTM, HTM ja YTM.

Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja työmarkkinoilla ja toimii jäsentensä kumppanina työelämässä aina opintojen alusta eläkkeen päättymiseen! Liiton tavoitteena on myös vahvistaa jäsenkuntansa ammattien arvostusta ja ammatillista identiteettiä sekä tuoda yhteen yhteiskuntaosaajia ympäri Suomen.

Suomen opettajaksi opiskelevien Liitto SOOL

Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. Liiton tarkoituksena on edistää tulevien opetus- ja kasvatusalan työntekijöiden yhteistä toimintaa opettajankoulutuksen kehittämiseksi.