Historian Opiskelijain Liitto ry

Historiestuderandenas Förbund rf

Tietoa liitosta

 

  ryhmäkuva

Vuonna 1966 perustettu Historian Opiskelijain Liitto on valtakunnallinen historian opiskelijoiden edunvalvontaan keskittynyt järjestö. Liittoon kuuluu 11 historia-alan ainejärjestöä seitsemästä eri yliopistosta. Hol toimii kaikkien Suomessa historiaa opiskelevien kattojärjestönä, joka valvoo ja ajaa historian opiskelijoiden etua. Sen tavoitteena on edistää ainejärjestöjen välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä sekä tarjota mahdollisuus ajatustenvaihtoon alan opiskelijoiden kesken.

Liiton näkyvimmän osan muodostavat vuosittain järjestettävät syys- ja kevätseminaarit. Seminaarit rakentuvat ennalta määrätyn teeman ympärille ja sisältävät akateemisen osan lisäksi rentoa tutustumista sekä seminaarikaupunkiin että toisiin historian opiskelijoihin. Kaikki nykyiset ja entiset historian opiskelijat sekä historiatieteen harrastajat ovat tervetulleita seminaareihin.

Joulukuussa pidetään aina liiton vaalikokous, jossa valitaan tulevalle kaudelle uusi hallitus. Se koostuu liiton puheenjohtajasta, sihteeristä ja taloudenhoitajasta sekä jokaisen jäsenjärjestön edustajasta.

Seminaarien lisäksi Hol julkaisee myös omia lehteään ja blogiaan, ja tarjoaa historian opiskelijoille yhteisen tiedotuskanavan Facebook-sivuillaan. Liitto tarjoaa myös etuja, jotka saa osakseen opiskelijakortin jäsentarralla. Holin tarjoamat edut saat käyttöön automaattisesti oman ainejärjestösi jäsenyyden myötä. Jäsentarraa näyttämällä pääset yhteistyömuseoihin ilmaiseksi tai alennettuun hintaan.