Työelämä

Historia-alalta valmistuneet työllistyvät useille eri aloille, joista yleisimmät ovat opetus- ja kasvatusala, viestintä- ja tiedotusala, hallinto- ja suunnittelutehtävät, tutkimus, museoala, arkisto- ja asiakirjahallintoala, Kirjasto- ja informaatioala sekä Taide- ja kulttuuriala. Vastoin yleistä harhaluuloa, historia-alan tutkinnolla työllistyy verrattain hyvin.

Opiskelijana parannat tulevaa työllistymistäsi sopivilla sivuainevalinnoilla, jotka erottavat sinut ”putkitutkintojen” massasta. Myös yliopistojen erilliset maisteriohjelmat tai opintokokonaisuudet voivat avata nopeastikin oman urapolun työelämään. Osa historianopiskelijoista löytää alansa jo opiskeluaikanaan kesätöiden ja erilaisten työharjoittelujen kautta. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, etenkin jos käytät aikasi hyödyksi kehittämällä työelämässä tarvittava kykjä. Useat työnantajat arvostavat nykyisin esimerkiksi ainejärjestötyössä saatuja taitoja, joille on käyttöä myös työelämässä.

Tilastoja humanistien työllistymisestä

Ammattiliitot

Akavan Erityisalat AE on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. Liittoon kuuluu 24 itsenäistä jäsenyhdistystä, joissa on lähes 28 000 jäsentä. Opiskelijajäseniä on lähes 5000 niin yliopistoista kuin ammattikorkeakouluista. Liitoihin järjestäydytään riippuen opiskelijan ammatillisesta suuntautumisesta. Kaikki edut ovat käytössä jo opiskeluaikana! Historian opiskelijoiden jäsenjärjestöitämme ovat: Museoalan ammattiliitto MAL SPECIA – Asiantuntijat ja ylemmät …

Työllistymisalat

Opetusala Aineenopettajan kelpoisuus saadaan suorittamalla 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot sekä kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen opinnot. Aineenopettaja voi toimia peruskoulun ja lukion aineenopettajana sekä keskiasteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen sekä kansanopistojen, kansalais- ja työväenopistojen yleissivistävien aineiden opettajana. Sivuaineekseen, eli opetettavaksi aineekseen historioitsijat valitsevat yleensä yhteiskuntaopin. Muita suosittuja sivuaineita ovat teologia, elämänkatsomustieto, filosofia ja …

Uratarinat

Töissä Kelalla Olen käynyt sangen mielenkiintoisen uramatkan historian opinnot suorittaneesta humanistista Kelan suunnittelijaksi. Tunnustan, että opintojeni alussa en varmastikaan miettinyt nykyistä työpaikkaani potentiaalisena vaihtoehtona. Nyt olen kuitenkin ainoastaan tyytyväinen urakehitykseni vaiheeseen.. Toimitusjohtajana kustantamossa Koska olin alun perin lähtenyt opiskelemaan historiaa tutkijan ura mielessäni, ilmoittauduin heti jatko-opiskelijaksi ja aloin hakea kiivaasti apurahoja väitöskirjaan. Väitöskirjatyön lähestyessä loppuaan …