Historian Opiskelijain Liitto ry

Historiestuderandenas Förbund rf

Työelämä

Historia-alalta valmistuneet työllistyvät useille eri aloille, joista yleisimmät ovat opetus- ja kasvatusala, viestintä- ja tiedotusala, hallinto- ja suunnittelutehtävät, tutkimus, museoala, arkisto- ja asiakirjahallintoala, Kirjasto- ja informaatioala sekä Taide- ja kulttuuriala. Vastoin yleistä harhaluuloa, historia-alan tutkinnolla työllistyy verrattain hyvin.

Opiskelijana parannat tulevaa työllistymistäsi sopivilla sivuainevalinnoilla, jotka erottavat sinut ”putkitutkintojen” massasta. Myös yliopistojen erilliset maisteriohjelmat tai opintokokonaisuudet voivat avata nopeastikin oman urapolun työelämään. Osa historianopiskelijoista löytää alansa jo opiskeluaikanaan kesätöiden ja erilaisten työharjoittelujen kautta. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätöntä, etenkin jos käytät aikasi hyödyksi kehittämällä työelämässä tarvittava kykjä. Useat työnantajat arvostavat nykyisin esimerkiksi ainejärjestötyössä saatuja taitoja, joille on käyttöä myös työelämässä.

Tilastoja humanistien työllistymisestä

humanistin vahvuudet  mitä humanistit tekevät työelämässä kuka on humanistintyöttämien osuus työvoimastaurapolun alun vaikeudetpalkattyöt