Historian opiskelija – mihin suuntaan haluat viedä työuraasi?

“Tuleeko sinusta valmistumisen jälkeen opettaja tai tutkija?” on yleinen kysymys, johon historian
opiskelijat törmäävät niin sukujuhlissa kuin opiskelijakollegoiden kesken. Tällaisen kysymyksen ei
kannata antaa hämätä itseä. Tärkeämpää on tärkeää tunnistaa historian opiskelijoiden monipuoliset
työllistymismahdollisuudet. Historian opiskelu kehittää monia tärkeitä taitoja ja osaamista, joita
voidaan hyödyntää monilla eri toimialoilla. Esimerkiksi monimutkaisten ongelmien ratkaisukyky,
laajojen kokonaisuuksien hallinta, asioiden kriittinen tarkastelu sekä vuorovaikutustaidot ovat
työelämässä tärkeitä taitoja, joihin historian opiskelu antaa hyvän pohjan.

Historian opiskelu antaa toki hyvän pohjan opetus- ja kasvatustyölle, ja monet historian asiantuntijat
ovat löytäneet uransa esimerkiksi peruskouluissa, lukioissa tai korkeakouluissa. Myös museoalalle ja
tutkijan ammattiin historian opiskelu antaa hyvät lähtökohdat, sillä nämä työtehtävät edellyttävät
historian asiantuntemusta ja toimivat monesti myös tärkeinä tekijöinä kulttuuriperintömme
säilyttämisessä.

Historian opiskelu tarjoaa monia eri mahdollisuuksia työllistymiseen.

Historian opiskelijat voivat työskennellä myös monipuolisissa kehitystehtävissä esimerkiksi kulttuurin
tai koulutuksen parissa sekä erilaisissa konsultointitehtävissä. Opintojen aikana on mahdollista
saavuttaa syvällistä ymmärrystä tietyn ajan historiasta tai muista erityisaiheista, kuten
taloushistoriasta tai poliittisesta historiasta. Tämä asiantuntemus mahdollistaa työskentelyn niin
valtion viroissa, kunnissa kuin yksityisellä sektorillakin esimerkiksi erilaisissa konsulttiyrityksissä.

Lisäksi historian opiskelijat ovat usein hyviä kirjoittajia ja ajattelijoita, jotka voivat hyödyntää taitojaan
viestintä- ja media-alalla, esimerkiksi journalismin parissa. Historian alan asiantuntijoita tarvitaan
myös poliittisessa päätöksenteossa ja kansainvälisissä järjestöissä, joten myös nämä ovat
potentiaalisia työllistymisvaihtoehtoja.

Historian opiskelu tarjoaa siis monia eri mahdollisuuksia työllistymiseen. Parhaan mahdollisen startin
työuralle saa osallistumalla opintojen aikana itseä aidosti kiinnostaville kursseille ja hankkimalla
itselleen alan kannalta tärkeää kokemusta ja näyttöjä osaamisesta.

Opintojen aikana on tärkeää pohtia omia mielenkiinnonkohteita ja pohtia uran ensimmäisiä askelia
sivuaineopintojen kautta. Historian opiskelijoiden sivuainemahdollisuudet vaihtelevat oppilaitoksesta
ja opiskelijan kiinnostuksen kohteista riippuen. Tässä muutamia vinkkejä sivuaineopinnoista
työllistymisen vahvistamiseksi:

 • Historia ja politiikan tutkimus (esimerkiksi valtio-oppi tai kansainvälinen politiikka) ovat
  kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ja politiikan tutkimuksen sivuaine sopii hyvin niille historian
  opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita politiikasta ja yhteiskunnallisista ilmiöistä.-
 • Viestintä sivuaineena tarjoaa hyötyä opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ymmärrystään
  viestinnästä ja sen merkityksestä nykymaailmassa. Viestinnän sivuaine auttaa opiskelijoita
  kehittämään vahvoja taitoja kirjoittamisessa, puheessa, vuorovaikutuksessa ja median
  tuntemuksessa. Viestinnän sivuaineen opintojen avulla opiskelija ymmärtää, kuinka viestintä
  vaikuttaa yhteiskuntaan ja kulttuuriin, ja historian opinnot toimivat tähän loistavana pohjana.
  Jos esimerkiksi markkinointi, yhteiskunnallinen vaikuttaminen tai journalismi kiinnostavat,
  voisi viestintä olla hyvä sivuainevaihtoehto.
 • Uskontotiede tutkii uskontoja, ihmisten katsomuksia ja henkisiä perinteitä osana kulttuuria ja
  yhteiskuntaa niin menneisyyden kuin nykypäivän kontekstissa. Tämä sivuaine sopii hyvin historian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita uskonnon roolista historiassa ja nyky-yhteiskunnassa.
 • Sosiologia tutkii yhteiskunnan rakenteita ja sen toimintaa. Se sopii sivuaineeksi historian
  opiskelijalle, joka on kiinnostunut ympäröivästä yhteiskunnasta ja haluaa ymmärtää
  minkälaiset prosessit säätelevät ihmisten sosiaalista toimintaa ja ajattelua. Sosiologia tarjoaa
  mielenkiintoisia näkökulmia esimerkiksi yhteiskunnalliseen hyvinvointiin, eriarvoisuuteen ja
  eri yhteisöjen, kuten organisaatioiden ja työmarkkinoiden toimintaan. Tämä sivuaine sopii
  hyvin historian opiskelijoille, jotka haluavat ymmärtää syvällisemmin yhteiskunnan kehitystä
  ja nykytilaa.
 • Kielitieteet tutkivat kieltä ja sen käyttöä eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Tämä sivuaine
  sopii hyvin niille historian opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä ja niiden
  kulttuuritaustasta sekä jotka haluavat kehittää kielitaitoaan jonkun tietyn kielen parissa. Myös
  kansainvälisestä urasta haaveilevalle kielten opiskelu kannattaa aina.
 • Kauppatieteiden opiskelu tukee urahaaveita markkinoinnin ja myynnin pariin. Työelämässä
  arvostetaan talouden osa-alueiden ja yritysmaailman ymmärtämistä, minkä vuoksi historian
  pääaineopintojen oheen sopii myös sivuaineopinnot kaupalliselta puolelta. Kauppatieteen
  perusopintoissa yhdistyy alan eri osa-alueet markkinoinnista laskentatoimeen. Opinnoissa voi
  myös keskittyä esimerkiksi taloustieteeseen tai johtamisopintoihin.

Tutki rohkeasti eri sivuainemahdollisuuksia! Voit kokeilla yliopistosi tarjoamien mahdollisuuksien
mukaan eri tieteenalojen kursseja, jotta löydät itsellesi mielenkiintoiset kokonaisuudet sekä
ensiaskeleet urallesi.

Jos sivuainevaihtoehdot mietityttävät tai kaipaat apua työnhakudokumenttien teossa, ole yhteydessä ammattijärjestöösi Speciaan! Me olemme täällä sinua varten, jotta matkasi kohti omannäköistä
työuraa sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Kirjoittajana Specian järjestökoordinaattori Henriina Rantala