Opintotaustasta riippumatta historian opiskelija on historian opiskelija

Ammattikoulun käyneillä ei ole itsestään selvää opinnonohjauksessa, että jatko-opintomahdollisuuksiin
kuuluu myös korkeakoulu. Ammattikoulusta on voinut toistakymmentä vuotta hakea korkeakouluihin yhtä lailla kuin ylioppilastutkinnon pohjalta. Silti tutkimuksissa on tullut selville, ettei hakuoikeus ole aina opiskelijoille edes tiedossa. Peruskoulun jälkeen en itsekään tiennyt, että ammattikoulupolku aukaisee tiet muuallekin kuin ammattikorkeakouluun ja tietoa en myöskään saanut ammattikoulutuslinjallani vaan muuta kautta.

Kun minulle tarjottiin opiskelupaikkaa korkeakoulujen yhteishaun tulosten perusteella, monenlaiset tunteet vilistivät mielessä. Toisaalta olin yllättynyt. Toisaalta siitä huolimatta, että paikka ensimmäiseen hakutoiveeseeni avautui, olin pettynyt siihen, etten olisi pääsykokeiden perusteella päässyt kaikkiin hakukohteisiini. Päällimmäisenä tunteena oli ilo ja aito helpotus.

Korkeakouluun pääseminen ei tosiaan ole aina yksinkertainen polku kaavalla peruskoulusta lukioon ja
lukiosta kolmen vuoden opintojen jälkeen abivuoden keväällä haku omalle alalle. Sisäänpääsy ei aina
aukene toisella tai kolmannellakaan hakukerralla, osa käy korottamassa kirjoitusten arvosanoja ja osa
kenties käy tutkailemassa avoimen yliopiston kautta joko eri alojen peruskursseja tai pyrkii hyödyntämään väyläopintoreittiä. Monelle sivari tai asepalveluskin venyttää opintojen aloitusta.

Polkujen moninaisuus kiteytyi minulle käytännön tasolla vasta päästessäni itse korkeakouluun.
Korkeakouluopiskelijoiden keskimääräinen ikä on vuosikymmenten varrella noussut ja ensimmäisenä
syksynä keskustelukumppaneiksi osui niin aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneita kuin alanvaihtajia ja kaksoistutkinnon tehneitäkin.

Vaikkei koulupolku olisikaan kaikkein

tyypillisin, yhteisistä kursseista ja alasta riittää juteltavaa.

Yliopisto-opiskelun osalta on huomattu, että korkeampi aloitusikä usein vaikuttaa positiivisesti. Alavalinta on tehty ehkä paremmalla itsetietoisuudella omista kiinnostuksen kohteista, vahvuuksista ja tulevaisuuden tavoitteista. Myöskään opintotaustalla ei välttämättä ole negatiivista vaikutusta: enemmän kuin lukio-opintojen suorittaminen, sisäänpäässyttä opiskelijaa auttaa oma motivaatio.

Humanistissa opinnoissa omalla kiinnostuksella on läpi opintojen suuri merkitys. Se määrittää, mikä valikoituu kandidaatin työn aiheeksi ja mitä valinnaisia opintoja tai sivuaineita tulee otettua. Innostus eri historian osa-alueisiin kuljettaa kirjallisuuden pariin ja määrää, nappaako opiskelijaa pedagoginen ulottuvuus vai ehkä kauppatieteet tai journalistiikka.

Vaikka ennen fuksisyksyä jännitti, voiko oma ammattikoulutausta jotenkin vaikuttaa uusiin ihmisiin
tutustuessa, havaintoni olivat positiivisia. Ainakin muiden opiskelijoiden kanssa jutellessa se oli korkeintaan kuriositeetti, jos edes nousi yleensä keskusteluun mistään syystä. Vaikkei koulupolku olisikaan kaikkein tyypillisin, yhteisistä kursseista ja alasta riittää juteltavaa.

Merkittävä osa huolestani oli turhaa. Se, ettei vaikkapa Suomen historiaa ole tullut luettua lukiossa, ei määritä etteikö siitä voisi kiinnostua ja oppia muutoinkin. Jo se, että pääsykoeväylän tai avoimen väylän kautta opintopaikka on napsahtanut, kertoo valmiuksista opiskeluun korkeakoulussa.

Opintovalmiuksia kehitetään yliopistossakin koko opintojen ajan, aina alkaen orientoivista opinnoista ja
fuksiviikoista akateemisen kirjoittamisen kurssiin ja kurssien erilaisiin suoritustapoihin. Jos lukion käyminen antaakin valmiuksia esseiden kirjoittamiseen tai kirjatentin tekemiseen, se ei poissulje sitä, etteikö näitä taitoja voi hankkia muutoinkin tai etteikö niitä joudu jokainen opiskelija kehittämään entisestään opintojensa aikana. Se on ehkä ensimmäiseltä kahdelta opintovuodeltani merkittävin oppi, mitä olen saanut.

Uusille historian fukseille erittäin paljon tervetuloa historian opiskelun pariin! Muistakaa keskustella ja
kysyä muilta opiskelijoilta kaikkea askarruttavaa ja etenkin haahuilla fuksivuoden puitteissa niin paljon kuin ehditte ja itsestä mukavalta tuntuu. Opintotaustasta riippumatta kukin teistä on nyt historian opiskelija ja moninaiset taustat tuovat uusia näkökulmia ja ajatuksia.

Riina Korteneva
Historianopiskelijain Liitto Ry:n puheenjohtaja, taloushallinnon merkonomi – ja historian opiskelija

Lähteet:
Kauppinen, Jaana: Ammattikoulutaustaisten yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia yliopistoon
hakeutumisesta ja yliopistossa opiskelusta. Pro gradu, Jyväskylän yliopisto 2023.
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/87228