Ajatuksia puheenjohtajalta

Kaudella 2011-2012 sain tilaisuuden toimia yhteistyössä historianopiskelijoiden kanssa yhdestätoista eri ainejärjestöstä ja kuudesta eri kaupungista.

Itselleni jokainen näistä kaupungeista on jollain tavalla tuttu. Joensuusta on kotoisin puolet suvustani ja Ouluun liittyy ehkä suloisimmat nuoruuden kesämuistot. Helsingissä olen viettänyt kesät töissä ja Kalliossa. Jyväkylässä taas olen herännyt, kun muutaman viinilasillisen jälkeen olen nukahtanut junaan matkallani Tampereelle. Siellä on mukava hotelli jossa yöpyä, kun viimeiset junat ovat jo menneet. Turussa olen syntynyt, mutta historianopiskelijana olen Tampereelta.

Aikaa sitten näiden kuuden kaupungin historian opiskelijoiden ainejärjestöt ovat liittyneet yhteen ja perustaneet itselleen kattojärjestön, Historian opiskelijain liitto ry.:n, jonka tehtävänä oli muun muassa pitää yllä yhteyksiä eri kaupunkien historianopiskelijoiden välillä. Se, onko HOL onnistunut tässä tehtävässään voidaan varmasti kyseenalaistaa. Omasta mielestäni kehitettävää on paljon.

Jotta liittomuotoinen toiminta jatkuisi ja kehittyisi, tarvitaan hallituksen kokoinen joukko motivoituneita tekijöitä. Motivaatiota taas ei voi luoda tyhjästä. Työtä on hauskaa ja palkitsevaa ainoastaan silloin, mikäli tietää Miksi ja Kenelle sitä tekee. Näihin kysymyksiin taas voivat vastata ainoastaan liiton jäsenet, 11 aktiivista ainejärjestöä. Tietenkin lisäksi olisi hyvä jos syntyvä vastaus olisi yksimielinen tai vähintään sellainen, että jokainen ainejärjestö voi seistä sen takana.

Vaihtoehtoja löytyy niin yhteisistä juhlista, akateemisista seminaareista, hyvien käytäntöjen jakamisesta aina siihen, että liitto luo foorumin keskustelulle, jossa voidaan muodostaa ja tuoda julkisuuteen historianopiskelijoiden kanta meitä koskeviin yhteiskunnallisiin päätöksiin tai mikä vielä parempi, päätöksien valmisteluun. Haluankin itse tuoda kiitokseni kaikille niille historianopiskelijoille, jotka ovat tämän kauden aikana tuoneet aktiivisesti esiin kehitysideoitaan.

Kuitenkaan pelkkä ideoiden esiin heitteleminen ja mahdollisuuksien suullinen maisteleminen ei riitä. Paljon puhetta, vähän tekoja –tyyli ei johda mihinkään ja voi jopa vahingoittaa yhdistystä, sillä saattaa peittää alleen ne ehdotukset, jotka lopulta voisivat myös tosiasiallisesti toteutua. Ajatustyön jälkeen onkin ideat aina konkretisoitava lopulta myös käytäntöön, tehtävä pitää aikatauluttaa ja vastuu jakaa. Lopulta asioiden eteneminen tarvitsee työtä ja aikaa. Mikäli koet kutsumusta tämän työn tekijäksi, ota yhteyttä ainejärjestösi HOL-vastaavaan!

Kahdesti vuodessa järjestettävät seminaarit ovat osoittaneet, että ahkeria toimijoita löytyy tarvittaessa jokaisesta kaupungista. Lisäksi, kun katsotaan historian opiskelijoiden työllistymistä tai liikehdintää muissa järjestöissä, voidaan todeta porukan olevan aktiivista ja aikaansaavaa. Olen itse huomannut, että harvoin on sellaista porukkaa, ettei joukosta löytyisi jossain vaiheessa yksi toinen historian opiskelija.
Vaikka Matti Klingen mukaan historianopiskelijoiden tulisikin olla kaihtamatta pitkiä virkkeitä, haluan lopettaa ytimekkäällä. Nautitaan opiskeluajasta, ystävyydestä ja yhteistyöstä (no joo, avunannosta myös)!
Terveisin, Maiju

P.S: Tässä on lanseerattu Historian opiskelijain liiton uusi tiedoituskanava: Blogi! Mikäli sinulla on halua sanoa jotain, ota yhteyttä ainejärjestösi hol-vastaavaan (yhteystiedot löytyvät osoitteesta hol.fi) tai mailaa suoraan blogin päätoimittajallemaiju hämäläinen

Lauantaina 21. tammikuuta 2012

Maiju Hämäläinen
Kirjoittaja on HOL:n puheenjohtaja kaudella 2011-2012.

Ei teil mittä seminaarii olis? – terveisiä Turusta

HOL:n syysseminaari vuosimallia 2011 kokoontui Suomen Turkuun lauantaina 19. marraskuuta. Nykypäivän yliopisto-opiskelijan houkutteleminen lauantaipäiväksi akateemisen ohjelman pariin ei kenties ole tehtävistä kaikkein helpoimpia. Tästä huolimatta saimme liikkeelle varsin kelpo joukon historianopiskelijoita keskustelemaan opiskelijavaikuttamisen historiasta ja nykypäivästä.

Aamupäivän luento-osuus opiskelija-aktivismin historiasta oli varsin mielenkiintoinen, mutta ainakin allekirjoittanut innostui eniten iltapäivän workshopeista, joissa pääsimme itse pohtimaan nykypäivän opiskelijavaikuttamista ja opiskelijan roolia modernissa yliopistossa. Tarkemmin kaksi workshopiamme käsittelivät opiskelijoiden ja laitosten/oppiaineiden välisiä suhteita ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan vuoden 2011 teemaa: opiskelijan vastuuta.

Workshopien ajatuksena oli puhtaan keskustelun lisäksi tarjota eri kaupungeista saapuneille opiskelijoille mahdollisuus tutustua muiden ainejärjestöjen hyviin käytänteisiin ja kenties viedä jotakin myös tuliaisina kotiin. Osallistuin itse keskusteluun opiskelijoiden ja laitosten suhteista. Oli mahtavaa huomata, että eri yliopistokaupungit ovat täynnä erilaisia keinoja ja yhtälaista halua parantaa opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssakäymistä. Ainakin jollain tasolla käsitys akateemisesta yhteisöstä siis on edelleen hengissä ja hyvissä voimissa.

Toinen keskustelunaiheemme, opiskelijan vastuu, on myös erittäin mielenkiintoinen ja tärkeää pohdittavaa varmasti jokaiselle opiskelijalle – alasta riippumatta. Kyse on siis siitä, mitä tämän päivän korkeakouluopiskelijalta voidaan vaatia? Onko yliopisto vain paikka, josta opiskelijat nostavat tiettyjä palveluita, ja lopulta tutkinnon? Riittääkö se, että saapuu luennoille ja pääsee tenteistä läpi – vai onko meiltä kenties lupa vaatia enemmänkin? Mitä mieltä opiskelijat ovat yliopiston vaikeustasosta ylipäätänsä? Minkälaista opintoihin liittyvää vapaa-ajantoimintaa ainejärjestöt voisivat järjestää? Siinä muutamia kysymyksiä, joiden pohtimiseen esimerkiksi tämä uudenkarhea HOL-blogi toimii loistavana alustana.

Loppuun vielä iso kiitos kaikille syysseminaariin osallistuneille ja sitä tekemässä olleille. Meininki oli mahtavaa! Seuraavaksi hollilaiset suuntavat katseensa maaliskuun alkuun ja Tampereen kevätseminaariin. Siellä nähdään!

Lauantaina 21. tammikuuta 2012

Tuomas Pulsa, P-Klubi, Turku
Kirjoittaja on HOL:n varapuheenjohtaja kaudella 2011-2012.

Kritiikkiläisiä edustamassa

Kritiikin hallituksen pestijaossa minulle lankesi lyhenteet ISHA, HOL ja THY. Kirjainten takana on International Students of History Association, Historian Opiskelijain Liitto sekä Turun Historiallinen Yhdistys.  Tehtäväni on edustaa Kritiikkiä mainituissa järjestöissä. Kuvittelin saaneeni pikkuhomman, onhan kyseessä kolmesta perinteisesti pienestä ”kakkospestistä”.

HOL-vastaavuus vei minut maaliskuun alussa Joensuussa pidettyym HOL-seminaariin. Mukaani lähtivät myös Leena Leppänen ja Juuso Suutari sekä P-Klubista  Justus Koski. Seminaarin teemana oli historioitsijat työelämässä. Lisäksi viikonlopun yhteydessä pidettiin liiton vuosikokous.

Seminaarissa oli puhumassa eri aloille työllistyneitä historioitsijoita. Mukana oli mm.  graafisen alan yrittäjä (=TV-toimittaja)  kirjastovirkailija, arkisto-alan johtaja sekä järjestötyön tekijä. Tavoitteena oli murtaa käsitys huonosti työllistyvistä filosofian maistereista. Mielestäni seminaariin onnistui osoittaamna että historialla työllistytään monille eri aloille. Sain sellaisen käsityksen että työllistyminen on kiinni vastavalmistuneen maisterin aikaisemmasta kokemuksesta ja ennen kaikkea kiinnostuksen kohteista.

Esiintyjistä mielenkiintoisin oli yrittäjä Jukka Partanen. Hän pyörittää Historietti Oy:tä Partanen työllistää itsensä ja joukon muita kirjoittajia tekemällä tilaushistorioita. Yritys on kirjoittanut esimerkiksi Rajavartiolaitoksen ja Abloyn historiikit. Tilaushistorioiden kirjoittamisessa opiskelijoilla olisi mahdollisuus hyödyntää osaamistaan ja rahoittaa opintojaan oman alan töillä. Partasen mukana monet yhdistykset jättävät historiikitn tilaamatta kuultuaan mitä se maksaa ammattikirjoittajan tekemänä. Voisiko opiskelijat täyttää tämän markkinaraon? Opiskelija voisi tehdä pieniä historiikkeja ehkä edullisemmin kuin ammattilainen. Opiskelijan ei kuitenkaan kannata myydä työpanostaan liaan halvalla tai polkea hintoja. Ajatus tilaushistorian kirjoittamisesta jäi kuitenkin elämään ajatuksissani. Kehittelyn arvoinen idea!

Historian Opiskelijain Liiton vuosikokouksesta tuli mielenkiintoinen. Ongelmia tuottivat viime vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Niissä havaittiin huomattavia puutteita ja ristiriitoja. Lisäksi uudelle hallitukselle alunperin ehdotettu toimintasuunnitelma oli epäselvä ja hajanainen. Papereita saattoi kommentoida vain yhdellä tavalla: ”Kritiikki ei pidä tästä!” Sellaisinaan niitä ei voitu hyväksyä.  Kritiikin lisäksi tyytymättömiä olivat myös P-Klubi, Kleio ja tamperelainen Patina. Niimpä sekä toimintakertomus että tilinpäätös kaatuivat. Myös itse tilinpäätöksen laatija oli sitä mieltä, että paperia ei kannata hyväksyä. Kritiikkimme ei kuitenkaan kohdistunut henkilöön, vaan huonoihin toimintatapoihin.

Vuotta 2011 HOL alkaa tekemään hyvillä ideoilla. Edunvalvontaa kehitetään ylläpitämällä yhteyksiä Akavan Erityisaloihin ja avaamalla uusia Suomen Humanistiopiskelijoiden Liittoon. HOL-jäsenyydelle kerätään uusia etuja esimerkiksi museoiden pääsymaksujen allennuksen muodossa.  Liiton hallitus kokoontuu tiheämmin ja pitää aktiivisemmin yhteyttä kokousten välillä. HOL:n syysseminaari järjestetään Turussa marraskuussa. Seminaarissa on tarkoitus korvata luennoilla istuminen osallistavammalla toiminnalla esimerkiksi järjestötoimijatapaamisen merkeissä.

HOL:n puheenjohtajaksi valittiin Maiju Hämäläinen Patinasta. Turkulaiset ovat kaksi vuotta Historian Opiskelijain Liiton ”ytimessä”. Tänä vuonna varapuheenjohtajana toimii Tuomas Pulsa P-Klubista. Ensi vuonna  HOL:n puheenjohtajaksi valitaan turkulainen. Turkulaiset ovat hyvin edustettuina nykyisessä hallituksessa. Pulsan lisäksi  hallitukseen valittiin Heikki Laurila, Leena Leppänen sekä Johan Enkvist. Itse näen tilanteen mahdollisuutena kehittää HOL:n toimintaa. Osallistun mielummin rakentavasti ja aloitteellisesti ainejärjestöjen yhteistyöhön kuin kritisoin muita tekemättä jääneistä tai huonosti hoidetuista töistä. Nyt loppuu toimiston sohvanpohjalta kaikuva HOL-kärinä! Kuvitelmani HOL-vastaavuudesta helppona kakkospestinä osoittautui vääräksi.

Keskiviikkona 2. marraskuuta 2011

Heikki Laurila, Kritiikki ry, Turku
Artikkeli julkaistiin alunperin  Kritiikki-lehdessä 2/2011