Historiallinen näkökulma yhteiskunnallisen muutoksen ymmärtämiseksi

Helsingin yliopistossa keväällä 2015 käyntiin pyöräytetty Iso pyörä -koulutusuudistus on myllertänyt tuttuja ja turvallisia rakenteita valtiotieteellisen tiedekunnan historia-aineiden osalta ja omien oppiaineiden sijaan poliittista historiaa ja talous- ja sosiaalihistoriaa opiskellaan syksystä 2017 alkaen kehitysmaatutkimuksen ja sosiaali- ja kulttuuriantropologian kanssa muodostettavassa monitieteisessä yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelmassa.

Iso pyörä -koulutusuudistus toteuttaa pidemmän aikavälin suunnitelmia, joita poikkeuksellisen suuret leikkaukset yliopiston rahoituksessa ovat osaltaan vauhdittaneet. Suomalaisten yliopistojen kandi- ja maisteriohjelmien välistä liikkuvuutta on haluttu parantaa aina vuonna 1999 alkaneesta Bolognan prosessista lähtien ja koulutusuudistus edistää tätä tavoitetta.

Monitieteisen kandiohjelman suorittaminen tarjoaa monipuolisempia mahdollisuuksia valita maisteriohjelma, kuin aiemmin yksittäisen oppiaineen. Vaikka uudistus aloitettiin ennen tietoja massiivisista koulutusleikkauksista eikä siten liity suoraan niihin, tuo hallinnollisen ja opetuksellisen vastuun jakautuminen neljän oppiaineen kesken myös taloudellista tehokkuutta.

Monitieteinen kandiohjelma parantaa myös abiturientin kuluttajansuojaa. Aiemmin valtiotieteellisen oppiaineisiin haettiin varsin hatarilla tiedoilla. Tulevaisuudessa monitieteisen koulutusohjelman rakenne mahdollistaa sen, että uusi opiskelija pystyy kahden ensimmäisen opiskeluvuotensa aikana opiskelemaan neljän tieteenalan yhteisiä perusopintoja ja tuntemaan omat kiinnostuksensa kohteet paremman tiedon pohjalta. Oma opintosuunta eli käytännössä pääaine valitaan ennen kandiseminaaria toisen vuoden keväällä. Neljä tieteenalaa ovat niin lähellä toisiaan, että kahden ensimmäisen vuoden aikana tehtävät perus- ja aineopinnot ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä yhteiskuntahistoriassa tälläkin hetkellä opiskellaan.

Poliittiselle historialle ja talous- ja sosiaalihistorialle koulutusuudistus näyttäytyy kokonaisuudessaan positiivisena asiana. Pitkään oli pelko, että oppiaineet siirretään osaksi muita yliopiston historia-aineita humanistiseen tiedekuntaan, jolloin nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen keskittyvä näkökulma olisi saattanut muuttua. Uudistus vahvistaa sen, että yhteiskuntahistorian oppiaineet Helsingin yliopistossa säilyttävät jatkossakin olemuksensa historiallisena yhteiskuntatieteenä tuoden valtiotieteelliseen tiedekuntaan historiantutkimuksen välineet nyky-yhteiskunnan ymmärtämiseen.

 

Ville Viitala

Kirjoittaja on Helsingin yliopiston poliittisen historian opiskelijoiden Polho ry:n toinen opintovastaava 2016 ja yhteiskunnallisen muutoksen kandidaattiohjelman johtoryhmän opiskelijaedustaja