Mikä kumman halloped?

Halloped-toiminnasta on varmasti moni opiskelija kuullut puhuttavan, mutta harva
välttämättä tietää, mitä se käytännössä pitää sisällään tai mitä se edes tarkoittaa.
Halloped tarkoittaa lyhykäisyydessään hallinnon opiskelijaedustajaa, eli sellaista,
joka tupsahtaa paikalle yliopistohallinnon kokouksiin ja antaa mielellään omia
kommenttejaan asialistalla käsiteltävistä aiheista.

Halloped tarkoittaa lyhykäisyydessään hallinnon opiskelijaedustajaa.

Opiskelijaedustajan rooli on siis edustaa opiskelijoita hallinnon tasolla, jossa
opiskelijat eivät tavallisesti toimi. Tämä edustusrooli vaatii hallopedilta
perehtyneisyyttä kokouksissa käsiteltäviin asioihin ja myös uskallusta nostaa esiin
havaitsemiaan epäkohtia sekä esimerkiksi kysyä perusteluja päätöksistä, jotka
koskevat opiskelijoita. Hallopedin on tärkeää muistaa raportoida kokouksista
eteenpäin ja näin ylläpitää tiedonkulkua hallopedin ja koordinaattorin välillä, joka
kerää eri kokouksissa saadut tiedot.

Toimin itse laajennetun johtoryhmän varsinaisena jäsenenä ja johtoryhmän
varajäsenenä Turun yliopistossa. Toiminta on ollut mielenkiintoista ja opettavaista.
Olen päässyt paremmin perille niistä hallinnollisista asioista ja asiakysymyksistä,
jotka koskevat yliopistoani. Olen ollut mukana vaikuttamassa esimerkiksi sellaisissa
kokouksissa, joissa käsitellään tiedekunnan budjetointia ja johtajavalintaa, sekä
pääsykokeiden järjestämistä. Suosittelen hallopediksi ryhtymistä kaikille sellaisille,
jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan yliopistonsa päätöksentekoon; erilaisia
halloped-paikkoja riittää useille halukkaille.

Miitrei Misukka
Holin yritysyhteistyövastaava
Kritiikki ry