Sivuaineopiskelusta iloa ja hyötyä myös työelämään siirtyneille

Kaupallisella alalla työskentelevä kirjoittaja on opiskellut Turun avoimessa yliopistossa kulttuurihistorian perusopinnot.

Kulttuurihistorian opinnot ovat mielestäni keino ymmärtää ihmistä, ei vain menneisyydessä vaan myös nykyisyydessä. Se mistä tulemme on olennaisen tärkeää sen kannalta mihin olemme menossa. Kulttuurihistorian opinnot ovat auttaneet hahmottamaan paikkaani maailmassa.

Mielestäni jatkuva oppiminen ja aikuisena opiskeleminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Opiskelulla sinänsä on itseisarvo ja kyky pystyä oppimaan uutta auttaa nykyajan hektisessä ja nopeasti muuttuvassa työelämässä. Toisaalta (kulttuuri)historian kautta sen ymmärtäminen, mistä tulemme, pitää jalat hyvällä tavalla maassa. Opinnoissa hankitut taidot, kuten kriittinen ajattelu, tutkimus- ja viestintätaidot, ovat sovellettavissa moniin työelämän tilanteisiin.

Työelämässä akateeminen ajattelu on välillä paitsiossa, joten opiskelu on hyvä apukeino oman tieteellisen ajattelun haastamiseen.  Pitkien tekstien tuottamisen harjoittelu oli itselleni palkitsevaa kuten myös analyyttisempi ajattelu vastakohtana työelämän usein aika suoraviivaiselle toiminnalle. Työskentelen myyntipäällikkönä kaupan alan maahantuontiyrityksessä ja opiskelun kautta kehityin paremmaksi esimerkiksi tutkimustaidossa ja kyvyssä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.

Aikuisopiskelijana on eri tavalla motivoitunut kuin nuorempana. Koska opiskelemaan lähteminen on ollut puhtaasti oma valinta, ei yhteiskunnan tai muiden odotus, tietää opintoja tekevänsä vain itselleen. Toisaalta aikuisopiskelijana on jo monia taitoja käytössä ja opiskelu saattaa olla helpompaakin kuin nuorena.

Kulttuurihistorian sivuaineopintoja suosittelen kaikille, jotka haluavat ymmärtää maailmaa monipuolisemmin. Opintojen avulla voi myös oppia paremmin tulkitsemaan nykypäivän kulttuurisia ilmiöitä ja trendejä historiallisen kontekstin kautta, mikä tuo syvempää ymmärrystä nykymaailmasta. Aikuisopinnot sinänsä ovat keino pitää itseään ajan tasalla ja oppia myös oppimaan.

Hanna Isomäki-Piirola

Kuvan lähde: Big Albert, Roman Antiquites [2], 2020. (https://www.flickr.com/photos/52948047@N05/49502385468/)